Naci Ağbal AK Parti Maliye Bakanı

Türkiye'de istihdam artıyor. Çalışan nüfus sayısı artıyor, istihdama katılım oranı artıyor. Ama biz bu artışa yetecek kadar istihdam üretemiyoruz.

22 Aralık 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Büyüme
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 22 Aralık 2016 Son Güncelleme: 23 Aralık 2016

İstihdam ve İşsizlik Artıyor

TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde söz alan Maliye Bakanı, Türkiye’de istihdam, çalışan nüfus ve işgücü konularındaki son durumla ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Bakan Ağbal’ın ifadeleri şu şekildeydi:

“Türkiye'de istihdam artıyor. Çalışan nüfus sayısı artıyor, istihdama katılım oranı artıyor. Ama biz bu artışa yetecek kadar istihdam üretemiyoruz. Bu yıl da dahil istihdam edilen kişi sayısı arttı, azalmadı.”

Bakan Ağbal’ın demeci işgücü konusunda bağlantılı ancak birbirinden farklı konuları içeriyor ve bu durum karışıklığa yol açıyor. Bu nedenle demecin farklı kısımlarını TÜİK’in önerdiği tanımlar ve verileri dikkate alarak tek tek incelemenin faydalı olacağını düşünüyoruz.

“Türkiye’de İstihdam Artıyor. Çalışan nüfus sayısı artıyor.”

Bakan Ağbal sözlerine istihdamın ve çalışan nüfus sayısının arttığını belirterek başlamış. İstihdam kavramı TÜİK tarafından ücretli, maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak iktisadi faaliyet gösteren nüfus olarak tanımlanıyor. 2015 Ocak ayından bu yana üçer aylık dönemlerle istihdam edilen nüfusun sayısına baktığımız zaman dalgalanmalar olmakla birlikte geçtiğimiz yıla kıyasla az da olsa bir artış olduğunu görüyoruz.

Türkiye'de istihdam artıyor. Çalışan nüfus sayısı artıyor, istihdama katılım oranı artıyor. Ama biz bu artışa yetecek kadar istihdam üretemiyoruz. 1

“İstihdama Katılım Oranı Artıyor.”

“İstihdama katılım oranı” ifadesinin TÜİK tanımlarında bir karşılığı yok. Bunun yerine birbirlerinden farklı anlamalara gelen “işgücüne katılma oranı” ve “istihdam oranı” var. Bunlardan ilki; işgücüne katılma oranı, istihdam edilenler ve işsizlerden oluşan nüfusun toplam nüfusa oranı anlamına geliyor. İstihdam oranı ise öncekinin aksine, işsiz nüfusunu kapsamıyor, sadece istihdam edilenlerin toplam nüfusa oranını ifade ediyor. Son 10 yılda iki farklı veri grubundaki değişime baktığımız zaman her iki grubun da artış eğilimi gösterdiğini fark ediyoruz.

Türkiye'de istihdam artıyor. Çalışan nüfus sayısı artıyor, istihdama katılım oranı artıyor. Ama biz bu artışa yetecek kadar istihdam üretemiyoruz. 2

 "Ama biz bu artışa yetecek kadar istihdam üretemiyoruz”

Bakan Ağbal demecinin devamında hükümetin yeterli istihdam üretemediğini belirtiyor. Bu durum çalışabilir nüfusu temsil eden işgücü artarken, yeterli istihdamın sağlanamayışı ve bu nedenle işsizliğin artmasından kaynaklanıyor. Gerçekten de işsiz sayısı ve oranı son 5 yılda artış gösterdi.

Türkiye'de istihdam artıyor. Çalışan nüfus sayısı artıyor, istihdama katılım oranı artıyor. Ama biz bu artışa yetecek kadar istihdam üretemiyoruz. 3

Türkiye’de son yıllarda işgücü nüfusu ve istihdam edilen kişi sayısı artıyor, ancak aynı dönemde işsiz sayısının ve oranın da arttığını görüyoruz. Sonuç itibariyle Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   22 Aralık 2016 Son Güncelleme:   23 Aralık 2016