Nabi Avcı AK Parti Kültür ve Turizm Bakanı

lisedeki öğrencilerimizin yaklaşık yarısı, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında eğitim görüyor. Bu oran, OECD ortalamasının üzerindedir.

28 Eylül 2015 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim

Mesleki Eğitimde Türkiye Ne Durumda?

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaptığı konuşmada meslek liselerinin milli eğitim sistemi içinde yerinin güçlendiğini vurguladı. Avcı, konuşmasında lisedeki öğrencilerin yaklaşık yarısının mesleki ve teknik okullarda eğitim gördüğünü ve bu oranın OECD ortalamasının üzerinde olduğunu iddia etti.

Türkiye’de ekonominin rekabet gücünün artması ve refahın yükselmesi için tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması birincil önemde. Bu nedenle mesleki ve teknik beceri kazanımı için ortaöğretimde mesleki eğitim veren liselerin verimli şekilde sisteme entegre olmaları gerekiyor. Mesleki eğitimin yaygınlaşmasının özellikle yüksek oranlarda seyreden genç işsizliğini azaltmada etkili olacağı düşünülüyor. Türkiye’de de 2000’li yıllardan beri eğitim politikasının öncelikleri arasında mesleki ve teknik ortaöğretimin ağırlığının artırılması bulunuyor.

lisedeki öğrencilerimizin yaklaşık yarısı, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında eğitim görüyor. Bu oran, OECD ortalamasının üzerindedir. 1

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre (yakın tarihli veriler en erken 2004/2005 dönemine gidiyor) 2007’den sonra artış eğilimine giren mesleki ve teknik ortaöğretime kayıtlı öğrenci sayısı oranı %39’dan 2014/2015 döneminde %49’a ulaştı. Bu nedenle Avcı’nın ilk kısımda dile getirdiği iddianın geçerliliği vardır.

lisedeki öğrencilerimizin yaklaşık yarısı, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında eğitim görüyor. Bu oran, OECD ortalamasının üzerindedir. 2

Avcı’nın ikinci kısmında dile getirdiği iddianın doğruluğu için başvurulabilecek OECD verileri en güncel 2012 yılına ait. Türkiye’nin bu yıla ait kayıtlı öğrenci oranında OECD ortalamasında seyrediyor. Ortalamanın ciddi bir sapma göstermeyeceğini varsaydığımızda, 2014/2015 dönemi kayıtlı öğrenci oranında OECD ortalamasını geçtiği söylenebilir.

Veriler incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   28 Eylül 2015 Son Güncelleme:   1 Ekim 2015