Mustafa Varank Meclis Dışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı

İhraç ettiğimiz mallarının yüzde 94'ü sanayi ürünlerinden oluşuyor. Sanayi sektörü, yıllık bazda istihdamını oransal olarak en hızlı artıran sektör olmuştur.

17 Temmuz 2018 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Genel Ekonomi

İhraç Edilen Malların Büyük Kısmı Sanayi Ürünleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin ihraç ettiği malların %94’ünün sanayi ürünlerinden oluştuğunu ve yıllık bazda istihdamını oransal olarak en hızlı artıran sektörün sanayi olduğunu iddia etti.

TÜİK ve TİM Verileri Farklılaşıyor

Bakan Varank’ın iddiasını TÜİK ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden faydalanarak inceledik. TÜİK’in ekonomik faaliyetlere göre sınıflandırdığı ihracat verileri, 2018 yılının ilk beş ayında imalat sanayi alt sektörlülerinin toplam ihracat tutarı içindeki payının %94 olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde TİM verileri ise sanayi ihracatının toplam ihracat içindeki payını %83 olarak hesaplamış. İki kaynak arasındaki uyumsuzluk, kaynakların sanayi sektörü altında değerlendirmeye aldıkları alt sektörleri arasındaki farklılıktan kaynaklanıyor.

İhraç ettiğimiz mallarının yüzde 94'ü sanayi ürünlerinden oluşuyor. Sanayi sektörü, yıllık bazda istihdamını oransal olarak en hızlı artıran sektör olmuştur. 1

Son Bir Yılda En Hızlı İstihdam Artışı Sanayide

Bakan Varank, demecinin ikinci kısmında ise yıllık bazda istihdam oranının en çok sanayi sektöründe arttığını iddia etmişti. TÜİK iktisadi faaliyet kollarına göre istihdam istatistikleri, ulaşılabilir en yakın tarihli dönem olan Nisan 2018 için bu iddiayı doğruluyor. Tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektörleri bir arada değerlendirildiğinde, bu dönemde istihdam artışının en fazla olduğu sektör %5,1 ile sanayi sektörü olmuş.

İhraç ettiğimiz mallarının yüzde 94'ü sanayi ürünlerinden oluşuyor. Sanayi sektörü, yıllık bazda istihdamını oransal olarak en hızlı artıran sektör olmuştur. 2

Sonuç olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın sanayinin toplam ihracat içindeki payı ile ilgili ifadesi TÜİK verileri ile örtüşürken, TİM verileri az bir oranda farklılaşıyor. İstihdam artışı ile ilgili iddia ise TÜİK verileri ile desteklenebiliyor.

Sonuç olarak;

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   18 Temmuz 2018