Mustafa Sezgin Tanrıkulu CHP İstanbul Milletvekili

Yaklaşık 300 bin yurttaşımız her yıl bu şekilde gezici, mevsimlik işçi olarak Türkiye'yi dolaşıyorlar

3 Ağustos 2014 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 3 Ağustos 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Mevsimlik İşçi Sayıları

CHP İstanbul Milletvekili, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, 2 Ağustos 2014 tarihinde, Ankara’da yaptığı açıklamada Türkiye’de yaklaşık 300 bin mevsimlik işçinin olduğunu iddia etmiştir.

Mevsimlik tarımsal üretim için bir yerden bir yere göç eden ve sezon bitimi evlerine geri dönen işçiler için mevsimlik göçmen tarım işçisi kavramı kullanılmaktadır. Türkiye’de mevsimlik göçmen tarım işçilerinin sayısı konusunda farklı kaynaklar farklı sayılar bildirmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Harran Üniversitesi ortaklığıyla yapılan çalışma raporunda Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin sayısının toplam tarım iş gücünün yarısını oluşturduğunun tahmin edildiği ifade edilmekte ve bunun 2011 rakamlarıyla yaklaşık 3 milyon olduğu belirtilmektedir.

Friedrich Ebert Vakfı ve Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı işbirliğiyle hazırlanan bir başka raporda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine atıfta bulunarak mevsimlik tarım işçisi sayısının 300 bin civarında olduğu ifade edilmektedir. Bu sayıyı eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in açıklamaları da teyit etmektedir.

Sonuç olarak, CHP İstanbul milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   3 Ağustos 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970