Mustafa Sezgin Tanrıkulu CHP İstanbul Milletvekili

(“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. madde çerçevesinde açılan) “... davalarda 2006’dan 2011’e yüzde 697’lik bir artış söz konusu.

20 Temmuz 2015 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Adalet
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2015 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2015

Çocuklara Cinsel İstismar Dava Sayısı 2006 - 2011 Arası 7 Katına Çıktı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çocukların cinsel istismar ve saldırılardan korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. Sorunun ciddiyetini göstermek adına bazı verileri paylaşan Tanrıkulu, Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, çocuklara yönelik tecavüz eylemine de yer verilen 'Çocukların cinsel istismarı' başlıklı 103. maddesi çerçevesinde açılan dava sayısının 2006 yılında 2 bin 414 iken, 2011 yılında 16 bin 827’ye yükseldiğini vurguladı ve  açılan davalarda 2006’dan 2011’e %697’lik bir artışın söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2014 yılında çocukların cinsel istismarına ilişkin madde çerçevesindeki suç sayısı 18.104 oldu. Bu kaynağa göre Tanrıkulu’nun konuşmasında kullandığı veriler ilk bakışta doğru ama artış oranı %597 civarında.

(“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. madde çerçevesinde açılan) “... davalarda 2006’dan 2011’e yüzde 697’lik bir artış söz konusu. 1

Fakat artış oranındaki hata haricinde, veri derlemede 2009 yılı itibariyle yapılan değişim Tanrıkulu’nun tüm iddiasını geçersiz kılıyor. Bu değişim istatistik tablosunun altındaki bir bilgi notu ile belirtilmiş.

(“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. madde çerçevesinde açılan) “... davalarda 2006’dan 2011’e yüzde 697’lik bir artış söz konusu. 2

Bu bilgi notunun anlamı, 2009’dan önce veriler dosya bazında derlenirken bu yıldan itibaren her bir suç ve karar sayısı bazında derlenmeye başlanmış. Bir başka deyişle, 2009 yılı öncesinde bir dosyada birden fazla sanık olması ya da bir kişinin birden fazla suçu olması göz önüne alınmadan, dosya sayısı üzerinden istatistik hazırlanırken, 2009 itibariyle örneğin bir kişinin bir dosyada on tane suçu olması ya da bir dosyada on sanığın suçu olması halinde on ayrı suç olarak değerlendirme yapılmaktadır. İstatistik hazırlamadaki bu değişim 2009’da önceki yıla oranla iki katlık artışı açıklamaktadır.

Adalet Bakanlığı’nın HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’ın soru önergesine Eylül 2013’te verdiği cevapta, 2011 yılında TCK’nın 103. Maddesi bakımından 8.068 dava açıldığı belirtilmektedir. Bu durumda, 2006’dan 2011’e çocukların cinsel istismarı ile ilgili açılan dava sayısı aslında 2,3 kat artmıştır.

(“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. madde çerçevesinde açılan) “... davalarda 2006’dan 2011’e yüzde 697’lik bir artış söz konusu. 3

Genel değerlendirmede, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun iddiasında doğruluk payı yoktur. 

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   20 Temmuz 2015 Son Güncelleme:   22 Temmuz 2015