Mustafa Moroğlu CHP İzmir Milletvekili

İzmir vergide merkezî bütçeye 7 verip 1 alıyor.

9 Aralık 2014 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Genel Ekonomi

İzmir Merkezi Bütçeden Yararlanamıyor Mu?

CHP İzmir milletvekili Mustafa Moroğlu TBMM’de gündem dışı yaptığı konuşmada, İzmir’in vergide merkezi bütçeye 7 verip 1 aldığını iddia etmiştir.

Moroğlu’nun tutanaklara geçen konuşması:

“Sayın Başkan, İzmir vergide merkezî bütçeye 7 verip 1 alıyor. Bu yıllardır devam ediyor ama 2013 Sayıştay Raporu'na yansıyan bir gerçeği de Meclisle paylaşıp aslında Bakan buradayken cevaplandırmasını isteyecektim. İzmir Kalkınma Ajansına Büyükşehir Belediyesinin verdiği miktar yıllık 7 milyonken merkezî iktidarın verdiği miktar 1 milyon olarak kalmış yani 7'ye 1 oranını devam ettiriyor merkezî iktidar İzmir'e karşı. Bu oranı ne zaman değiştirmeyi düşünüyorlar, onu sormak istiyorum.”

İzmirliler Vergilerinin Karşılığı Olan Kamu Hizmetini Alamıyor 

2013 yılı Aralık sonu itibariyle İzmir’den brüt olarak 38,4 milyar TL vergi tahsil edilmiştir. Buna karşılık olarak da İzmir’e yapılan kamu yatırımı 1,2 milyar TL civarındadır. Bir başka deyişle, aradaki fark 7 değil 32 kattır.

İzmir Kalkınma Ajansına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 11,6 Milyon Pay

Moroğlu’nun açıklamalarında geçen İzmir Kalkınma Ajansı’nın bütçesi hakkındaki iddiada bazı sorunlar vardır. Ekim 2014’te yayınlanan İzmir Kalkınma Ajansı Sayıştay Denetim Raporu’na göre Ajansın bütçesine Merkezi Yönetim Bütçesi’ndan aktarılan pay 1 milyon TL iken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aktardığı pay 11,6 milyon TL’dir. Paylar arasındaki kat 7 değil yaklaşık 11,5’tur.

Moroğlu’nun iddialarını denetlemek için kullandığımız ilk kaynaklar verilerle uyuşmuyor. Fakat Moroğlu bu açıklamayı merkezi yönetimin İzmir’e karşı haksızlık yaptığını vurgulamak için yapıyor. Gerçek veriler ise bu iddiasını güçlendirecek nitelikte. Bu nedenle geçerli veriler bağlamla uyuşuyor.

Genel değerlendirmede, CHP İzmir milletvekili Mustafa Moroğlu’nun iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur. 

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   9 Aralık 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970