Mustafa Kalaycı MHP Konya Milletvekili

Yurtiçi tasarrufları AK Parti iktidarı döneminde cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine düştü.

2 Kasım 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Büyüme
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 2 Kasım 2016 Son Güncelleme: 3 Kasım 2016

Yurtiçi Tasarruflar Çok Düşük Seviyede

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı üzerinde görüşmelere başlandı. Toplantıda söz alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye’de daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğunu, yatırımların az olmasının nedenleri arasında ise yurtiçi tasarruflarının bulunduğunu belirtti. Kalaycı tasarrufların AK Parti iktidarı döneminde cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine düştüğünü iddia etti.

Yatırım İçin Tasarruf

Tasarruflar, basitçe gelir ile tüketim arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Tasarrufların ülke ekonomisi açısından önemi ise tasarrufla biriktirilen varlıkların parasal ihtiyaç dönemlerinde likidite akışını sağlayarak ekonominin canlanmasına olanak vermesi, olağan dönemlerde ise kalkınmayı destekleyecek yeni yatırımlar için kaynak oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Tasarruflar ile sürdürülebilir büyüme arasında bir ilişkiden söz edilebilir. Ülkedeki büyümede yurtiçi tasarruflarından ziyade dış finansman desteklerinin daha önemli rol oynaması halinde büyümede dışa bağımlılık ortaya çıkabilir ve dış yatırımların azaldığı dönemlerde büyüme de hızla yavaşlar.

Yurtiçi tasarruflar özel sektör, kamu sektörü ve hane halkının tasarruflarından oluşur. Kaynaklar kısmında bulabileceğiniz referans makalelerde Türkiye’de zaten düşük olan hane halkı tasarruflarının son yıllarda giderek azaldığı vurgulanmaktadır. Birçok batılı ülkeden zayıf olan tasarruf performansımızı arttırmak için alınan önemler arasında ise yakın zamanda yürürlüğe girecek olan zorunlu bireysel emeklilik uygulaması da bulunuyor.

1990’larda Yurtiçi Tasarruflar GSYH’nin Yüzde 23,8 iken AK Parti İktidarları Döneminde Yüzde 15’e Düştü

Kalkınma Bakanlığı’nın yayınladığı ekonomik ve sosyal göstergeler veri setleri 1950-2014 yılları arasında yurtiçi tasarruflarının GSMH (1950-1977) ve GSYH’ye (1978-2014) oranlarını sunuyor.

Yurtiçi tasarrufları AK Parti iktidarı döneminde cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine düştü. 1

Hesaplama yönteminde yapılan değişiklikten ötürü 1950-1977 arasında tasarrufların GSMH’ye oranı dikkate alınırken, sonraki yıllarda GSYH’nin dikkate alındığını görüyoruz. Onar yıllık dönemler halinde baktığımız zaman 1950’lerden bu yana gerçekten de yurtiçi tasarrufların %15 ile en düşük olduğu dönemin AK Parti iktidarları dönemi olduğu ortaya çıkıyor.

Yurtiçi tasarrufları AK Parti iktidarı döneminde cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine düştü. 2

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı iddiasında tüm cumhuriyet tarihini temel almıştı. Erişilebilir resmi kaynaklar ancak 1950 ve sonrasını kapsıyor. Bu dönem içinde Türkiye’de yurtiçi tasarrufların en aza indiği zaman AK Parti iktidarlarında yaşanmış. Bu durumda iddiada kayda değer oranda doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   2 Kasım 2016 Son Güncelleme:   3 Kasım 2016