Mustafa İriş Meclis Dışı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Psikolojik rahatsızlıklardan dolayı son 4 yılda doktora başvuranların sayısı 4 misli arttı. Sayı 3 milyondan 9 milyona çıkmış.

16 Nisan 2015 tarihinde Edirne 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Sağlık
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 16 Nisan 2015 Son Güncelleme: 17 Nisan 2015

Psikolojik rahatsızlıklardan dolayı son 4 yılda doktora başvuranların sayısı 4 misli arttı. Sayı 3 milyondan 9 milyona çıkmış.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, partisinin Edirne milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, psikolojik rahatsızlıklardan dolayı son 4 yılda doktora başvuranların sayısının 3 milyondan 9 milyona çıktığını iddia etti.

Sağlık Bakanlığı’nın her yıl yıllıklar halinde yayınladığı istatistiklerde sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerin rahatsızlık türlerine göre bir sınıflandırması yer almıyor. İriş’in iddiasında kullandığı bu veri CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından verilen cevapta mevcut. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yanıtta, psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısının yanı sıra antidepresan ve benzeri ilaç tüketimi ile ilgili veriler de yer alıyor.

Bu cevaba göre 2009’da psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısı 3 milyon 21 bin iken 2013’te bu sayı 9 milyon 163 bine yükseldi. Bir başka deyişle, 2009 – 2013 döneminde psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısı 2 kat arttı. Artış oranı 2010 ve 2011 yıllarına yüzde 50 seviyelerindeyken soraki yıllarda yüzde 14’lere geriledi.

Şehir bazında sonuçlara bakıldığında da söz konusu dönemdeki artış net bir şekilde görülebiliyor. 2009’da İstanbul’da her 100 kişiden 2’si psikolojik rahatsızlık nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvururken 2013 yılında bu sayı 11’e yükseldi. Ankara’da bu sayı her 100 kişide 2 hasta iken 10 hastaya yükseldi. Diğer büyük şehirlerde oran değişmekle beraber, tümünde ciddi artışlar var.

Antidepresan ve benzeri ilaç tüketimi verilerine bakıldığında ise 2009 – 2013 döneminde ara yıllarda ciddi artışlar görülürken 2013 yılındaki tüketim 2009 seviyelerine geriledi. 2009 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilaç tüketimi 11 milyon 960 bin iken 2013 yılında 11 milyon 690 bin oldu. 2009’da İstanbul’da her 100 kişiye 52 kutu antidepresan ve benzeri ilaç düşerken 2013’te bu 46 kutuya geriledi.

Genel değerlendirmede, Sağlık Bakanlığı verileri İriş’in psikolojik rahatsızlıklardan dolayı doktora başvuranların sayısının 3 milyondan 9 milyona çıktığı iddiasını desteklemektedir. Fakat İriş’in iddiasında 4 misli arttığına yönelik ifadelerin geçmesi seçmeni yanlış yönlendirmektedir. Verilerden de anlaşıldığı gibi gerçek artış oranı 2 mislidir. Bunun dışında Sağlık Bakanlığı verilerini okurken dikkat edilmesi gereken en önemli husus bu verilerin Türkiye’de psikolojik rahatsızlıkların arttığına dair doğrudan değil dolaylı bir gösterge olduğudur. Türkiye’de 2009’da veya ondan önce de psikolojik rahatsızlıklar yaygın olabilir fakat bireyler bu sorunları nedeniyle sağlık kuruluşlarına çeşitli nedenlerle başvurmuyor olabilirler ki bu durumu birçok uzman da dile getirmektedir. Bu nedenle, artışın nedenleri irdelenirken birçok gösterge gözönüne alınmalıdır.

Sonuç olarak, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş’in iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş'in İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   16 Nisan 2015 Son Güncelleme:   17 Nisan 2015