Mustafa Destici Meclis Dışı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

Türkiye’deki son 10 yıl değerlendirildiğinde... uyuşturucu... en az yüzde 200 arttı

14 Nisan 2015 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    5 Dakika
Konu : Politika
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2015 Son Güncelleme: 15 Nisan 2015

Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Eğitim-Sen’in din eğitimi üzerine düzenlediği çalıştayda yaptığı konuşmada son 10 yıllık dönemde uyuşturucu kullanımının en az yüzde 200 arttığını iddia etti.

Türkiye’de genel nüfusun madde kullanımı ile ilgili ilk araştırma, ASAGEM’in Türk Psikologlar Derneği’ne yaptırdığı 2002 tarihli araştırmadır. Bu araştırmaya göre yaşam boyu en az bir kez madde kullananların oranı %1,3 iken, alkol ve sigara dışında bağımlılık yapan maddelerin kullanımı %0,3 olarak bulundu.

Türkiye’deki son 10 yıl değerlendirildiğinde... uyuşturucu... en az yüzde 200 arttı 1

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ve ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 2003 yılında 6 ilde yaptığı araştırmada ise Türkiye’de afyon ve türevi madde kullanımı 15-64 yaş arasında %0,05, uçucu madde kullanımı ise %0,06 olarak tahmin edildi.

Türkiye’deki son 10 yıl değerlendirildiğinde... uyuşturucu... en az yüzde 200 arttı 2

Bu konu ile ilgili yapılan en son araştırma Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (TUBİM) 2011 yılında 25 ilde yaptığı çalışmadır. Bu araştırmada yaşam boyu madde kullanım sıklığı %2,7’dir. Çalışmanın diğer dikkat çekici sonucu ise 15-24 yaş arası olmak, erkek olmak ve gelir düzeyi 500 TL ve altında olmanın uyuşturucu kullanımını anlamlı biçimde artırmasıdır.

Son 10 yılda madde bağımlılığı tedavisi görenler 19 kat arttı

Genel nüfusta madde kullanım oranları dışında madde bağımlılığı ile doğrudan bağlantılı ölüm sayıları 2006’dan beri yayınlamakta olan TUBIM raporlarından 2000 – 2013 dönemi için ulaşılabiliyor. Bu raporlara göre 2000’de 12 olan ölüm sayısı 2006’da 51’e 2007’de ise 147’ye ulaşıyor. 2013’te madde bağımlılığı ile doğrudan bağlantılı ölüm sayısı 232. Bu, 2000 – 2013 döneminin en yüksek ölüm sayısı. Fakat raporda 2007’ye kadar olan ölüm sayılarının, sağlıklı veri toplanamaması nedeniyle hatalı olabileceği de belirtiliyor.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde tedavi gören hasta sayıları üzerine Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na verdikleri soru önergelerine verilen cevaplarda 2004 – 2013 arası madde kullanımından tedavi gören kişi sayısına ulaşılabiliyor. Bu tedavi merkezlerinde 2004’te yaklaşık 12 bin 700 kişi tedavi görmüşken bu sayı 2013 ylında 20 katına çıktı ve 258 bine ulaştı. 2004 – 2013 periyodunda tedavi merkezlerinde bağımlılık tedavisi görenlerin sayısı her yıl ortalama %41 oranında artış gösterdi.

Türkiye’deki son 10 yıl değerlendirildiğinde... uyuşturucu... en az yüzde 200 arttı 3

Genel değerlendirmede, nüfusta madde kullanımı üzerine yapılan araştırmaların, Türkiye’de uyuşturucu kullanımını niceliksel olarak göstermede başarılı olduğu söylenemez. Bunun en önemli nedeni, anket çalışması katılımcılarının madde kullanımı ile ilgili bilgilerini saklamaya eğilimli olmasıdır. Bu durum da özellikle alkol ve sigara dışındaki maddelerin kullanım oranını bulgularda aşağı çekmektedir. Bu handikapı da dikkate alarak düşündüğümüzde, Türkiye’de madde kullanım sıklığının 2002’de %1,3’ten 2011’de %2,7’ye çıkması Destici’nin genel iddiası bağlamında bir kat bir artış olduğunu gösterebilir. Araştırmalar dışında madde bağımlılığı ile doğrudan bağlantılı ölüm sayısı ve tedavi merkezlerinden madde bağımlılığı tedavi görenlerin sayısındaki ciddi artış da Destici’nin iddiasını destekler niteliktedir. Fakat eldeki verilerden artış oranın %200 olduğu sonucuna kesin olarak çıkarım yapmak güçtür.

Sonuç olarak,  BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   14 Nisan 2015 Son Güncelleme:   15 Nisan 2015