Mustafa Ali Balbay CHP İzmir Milletvekili

İzmir Ankara’ya 5 veriyor, siz İzmir’e 1 veriyorsunuz.

9 Haziran 2016 tarihinde Ankara ' söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Genel Ekonomi
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 9 Haziran 2016 Son Güncelleme: 10 Haziran 2016

İzmir Ödediği Vergininin Dörtte Biri Oranında Kamu Yatırımı Alıyor

TBMM Genel Kurulu’nda İzmir’e yapılan kamu yatırımlarıyla AK Parti İzmir milletvekili Atilla Kaya söz alarak AK Parti döneminde İzmir’e yapılan kamu yatırımlarını özetledi ve CHP milletvekillerinin bu yatırımlar konusunda oldukça inkarcı olduğunu belirtti. Bu konuşmaya cevap olarak CHP adına söz alan İzmir milletvekili Mustafa Ali Balbay, 2013’te bitmesi planlanan Çandarlı Limanı’nın hala bitmediğini vurgulayarak İzmir’in Ankara’ya 5 verdiğini ama buna karşılık 1 aldığını iddia etti.

Balbay’ın iddiası İzmir’in sağladığı vergi miktarı ile aldığı kamu yatırımının dengesizliği üzerine. Kalkınma Bakanlığı ve Gelirler İdaresi Başkanlığı’ndan aldığımız verilere göre 2015 yılı için İzmirliler 48,3 milyar TL vergi verdi. Buna karşılık aldıkları kamu yatırımı 1,6 milyar TL seviyelerinde oldu. Daha sağlıklı bir gösterge için vergi tahsilatı ve kamu yatırımının toplam içindeki payına baktığımızda Balbay’ın iddiasında yakın bir veriyle karşılaşıyoruz. Türkiye’deki toplam vergi tahsilatının % 10,4 ‘ünü karşılayan İzmir, toplam kamu yatırımının % 2,6’sını alabiliyor. Vergi ve kamu yatırımı arasında dörde bir gibi bir oran mevcut.

İzmir Ankara’ya 5 veriyor, siz İzmir’e 1 veriyorsunuz. 1

İzmir’de, 2008 – 2015 aralığına vergi tahsilatı ve kamu yatırımı arasındaki orana baktığımızda 2014 ve 2015’in oranın en düşük olduğu yıllar olduğunu görüyoruz. Bu oran 2010 yılında 1’e 7,5 gibi seviyelere ulaşmıştı.

Genel değerlendirmede, CHP İzmir milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   9 Haziran 2016 Son Güncelleme:   10 Haziran 2016