Müslim Sarı CHP İstanbul Milletvekili

son on iki yılda Türkiye‟nin büyüme ortalaması, cumhuriyet kurulduğundan beri iktidarınıza gelene kadarki büyüme ortalamasının altındadır.

26 Haziran 2014 tarihinde TBMM Komisyon Toplantısı'n 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 26 Haziran 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

son on iki yılda Türkiye‟nin büyüme ortalaması, cumhuriyet kurulduğundan beri iktidarınıza gelene kadarki büyüme ortalamasının altındadır.

CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, 26 Haziran 2014 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada AK Parti iktidarı boyunca Türkiye’nin büyüme ortalamasının AK Parti iktidarından önceki büyüme ortalamasının altında olduğunu iddia etmiştir.

Bu iddiayı analiz etmek için 1923-2003 arası büyüme rakamları ortalaması hesaplanıp 2003-2013 arası ortalama ile karşılaştırılacaktır. Büyüme rakamı olarak da sabit fiyatlarla ölçülen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) yıllar arasındaki değişimi alınacaktır. Bu bilgiler TÜİK internet sitesinde mevcuttur.

Büyüme rakamlarını uzun yıllar boyunca karşılaştırmak için belli yılların fiyatlarının sabit olarak alınacağı baz yıllara göre değerlendirme yapılabilmektedir. Bu baz yıllar Türkiye için 1948, 1968 ve 1998’dir. Bu baz yıllara göre hesaplanan büyüme rakamı ortalamalarını tabloda görebilirsiniz.

Dönemler

Büyüme oranı ortalaması

1923 – 1947

% 5,07

1948 – 1967

% 5,74

1968 – 1997

% 4,56

1923 – 1997 (ort.)

% 5,12

1998 – 2013   

% 3,89

2003 – 2013

% 4,96

 

Bu rakamlara bakıldığında 1923 – 1997 arası dönemlerin ortalamaları alındığında Türkiye’nin her yıl % 5,1 oranında büyüdüğü, AK Parti iktidarı döneminde ise % 4,9 oranında büyüdüğü görülüyor.  Dönem ortalamalarını yok sayıp, yıl bazında ortalama alındığında ise (bu durumda 1998 – 2002 arası da ortalamaya girmektedir) iki oranın da yaklaşık % 4,9 oranında sabitlendiği görülmektedir. Sağlıklı bir karşılaştırılma yapılması için krizlerin ve diğer etkenlerin etkilerinin sıfırlandığı arındırılmış bir veri kullanılması zaruridir.

Bu verilerle ulaşılacak en makul sonuç AK Parti iktidarı süresince Türkiye’nin büyüme rakamlarının genel eğiliminde bir sapma olmadığı yönündedir. Türkiye’nin genel büyüme ortalaması  % 4,5 – 5 arasında değişmektedir.

 

Sonuç olarak, CHP İstanbul milletvekili Müslim Sarı’nın iddiasında kısmen doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Müslim Sarı'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   26 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970