Murat Kurum Meclis Dışı Çevre ve Şehircilik Bakanı

1950 yılında Türkiye’de kentlerde yaşayan nüfusun oranı sadece yüzde 25'ken, bugün bu oran yüzde 88 seviyelerinde geldi.

5 Kasım 2018 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Kent & İmar

Türkiye'de Şehirleşme Oranı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Kasım’da Ankara’da katıldığı bir toplantıda şehirleşme konusunda bakanlığın planlarından ve çalışmalarından bahsetti. Bakan Kurum konuşmasında, Türkiye’de şehirleşme hızına dikkat çekerek, 1950 yılında kentlerde yaşayan nüfus oranının %25 olduğunu ancak bugün söz konusu oranın %88 seviyesine geldiğini iddia etti.

Şehirleşme Giderek Artmakta

Murat Yılmaz’ın Eastern Geographical Review dergisinde yer alan makalesine göre, TÜİK verilerine bakıldığında 1927’de şehirlerde yaşayan nüfus oranı %24,2 iken, bu ora 1950’de %25’e, 1965’te ise %34,4’e yükselmiş durumda. Yani Türkiye’de 1950’den itibaren oldukça hızlı bir şehirleşme olgusu görülmekte. Benzer bir şekilde, Kürşat Çınar ve Meral Uğur Çınar’ın Haziran 2018’de Politics&Gender dergisinde yayınlanan makalelerine göre 2014 itibariyle şehirleşme oranı %72,9 iken World Bank uzmanı Stephen Karam’ın TEPAV bünyesinde 2015’te gerçekleştirdiği bir sunuma göre ise 1950’li yıllarda %25 olan şehirleşme oranı 2015 yılında %75’e yükseldi.

TÜİK’in sağladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre il ve ilçeler şehir kapsamında sayılıyor. Buna göre 2017 itibariyle şehir sayılan bölgelerde yaşayan nüfusun oranı %92,5.

Sonuç olarak;

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   7 Kasım 2018