Münir Kutluata MHP Sakarya Milletvekili

...bu iktidar, ekonominin can suyu olan tasarrufları Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük seviyesine indirmiştir.

22 Aralık 2014 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 22 Aralık 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

İktidar Tasarrufları En Düşük Seviyeye Mi Çekti?

MHP Sakarya milletvekili Münir Kutluata, TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada Türkiye’de tasarruf oranlarının cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerine indiğini iddia etti.

Kutluata’nın iddiasında işaret ettiği tasarruf göstergesini tam olarak bilemediğimiz için üç farklı kaynaktan farklı rakamlar barındıran dört göstergeyi tablolaştırarak iddiayı analiz etmeye çalıştık.

Öncelikle ilgili göstergelerde cumhuriyet döneminin tamamını kapsayan bir zaman serisinde veriye ulaşamadık. Kalkınma Bakanlığı’nın en eski verisi toplam yurt içi tasarrufların GSMH içindeki payı göstergesinde 1950 yılına kadar gitmektedir. 

...bu iktidar, ekonominin can suyu olan tasarrufları Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük seviyesine indirmiştir. 1
...bu iktidar, ekonominin can suyu olan tasarrufları Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük seviyesine indirmiştir. 2

Tüm göstergelerde 2002 – 2013 arası dönemde azalmanın yaşandığı dikkat çekiyor. Toplam yurtiçi tasarrufların GSMH’e oranı 1950 – 2002 döneminde ortalama % 19,6 iken 2003-2006 döneminde bu oran % 18,5’e düşmüş. GSYİH’a oranı ise 1975 – 2002 döneminde % 21,4 iken 2003 – 2010 döneminde % 15,4’e düşmüş.

IMF verilerine göre 1980 – 2002 arası bu oran % 21 iken % 14,6’ya, Dünya Bankası verilerine göre 1974 – 2002 periyodunda % 18,1 iken % 14,8’e gerilemiş.

Kutluata’nın ana iddiasını oluşturan tasarrufların gerilediği iddiası tüm kaynaklarla desteklenmektedir.

Fakat tasarrufların cumhuriyet döneminin en düşük seviyelerinde olduğu iddiasını analiz için öncelikle ulaşılabilir veri seti yoktur.

Mevcut veri setlerini değerlendirdiğimizde sadece IMF kaynağından 2013 için oranı % 12,6 olarak görebiliyoruz. Bu oran söz konusu kaynakta 1980 yılından beri ölçülen en düşük oran. Fakat bu tür bir veriden cumhuriyet dönemi ile ilgili bir genelleme yapmak abartıdır.

Diğer kaynakların en güncel verileri üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda hepsinde daha düşük oranlar vardır.

Genel değerlendirmemiz, MHP Sakarya milletvekili Münir Kutluata’nın iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Sakarya Milletvekili Münir Kutluata'nın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   22 Aralık 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970