Mevlüt Çavuşoğlu AK Parti Dışişleri Bakanı

NATO’nun savunma harcamalarını milli gelirlerin %2 seviyesine çıkarma hedefini gerçekleştiren bir avuç NATO üyesi devlet vardır. Bugün için Türkiye bir diğer NATO hedefi olan, savunma harcamaları içinde askeri teçhizat payını %20’ye çıkarma hedefinin üzerine çıkmış durumdadır.

20 Ağustos 2018 tarihinde USA Today Makalesinde söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Güvenlik

NATO'nun Savunma Harcamaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu USA Today için kaleme aldığı makalede, ABD’nin Türkiye yönelik ekonomik yaptırımlarını eleştirdi. NATO üyesi bir ülkenin müttefiklerine yönelik bu yaptırımlarının ortak çıkarları zedeleyeceğini ileri süren Çavuşoğlu, Türkiye’nin savunma harcamalarını diğer NATO ülkeleri ile kıyasladı. Çavuşoğlu, NATO üyelerinden beklenen savunma harcamalarının milli gelir içindeki payını %2 seviyesine yükseltme hedefini sadece birkaç üyenin gerçekleştirebildiğini iddia etti. Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca Türkiye’nin toplam savunma harcamaları içinde askeri teçhizata ayrılan payı en az %20’ye çıkarma yönündeki NATO hedefini gerçekleştirdiğini de iddia etti.

Savunma Harcamalarının Milli Gelirdeki Payı Azalıyor

NATO üyelerinin savunma harcamaları ile ilgili bilgiler, üyeler tarafından temin edilen veriler doğrultusunda hazırlanan dönemsel raporlarla kamuyla paylaşılıyor. 2014’te Galler’de gerçekleşen NATO zirvesinde üye ülkelerin savunma harcamalarının milli gelir içindeki payını %2’ye çıkarma hedefi belirlenmişti. Savunma harcamaları ile ilgili yayınlanan en yakın tarihli bültene göre, şu ana kadar bu hedefe ulaşan üye devletler ABD, İngiltere ve Yunanistan’dan ibaret. 2018 tahmini verilerine göre ise Türkiye’nin savunma harcamalarının milli gelir içindeki payı %1,68 seviyesinde. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, NATO üyelerinin savunma harcamaları Soğuk Savaş’ın son erdiği 1990’ların başından beri düzenli olarak azalıyor. NATO üyesi Avrupa ülkelerinin ve Kanada’nın dahil olduğu grupta savunma harcamalarının payı 1989’da ortalama %3 seviyesindeyken ilk kez 1997’de %2’nin altına indi ve 2017 itibariyle oranın %1,47 seviyesinde olduğu görülüyor.

NATO’nun savunma harcamalarını milli gelirlerin %2 seviyesine çıkarma hedefini gerçekleştiren bir avuç NATO üyesi devlet vardır. Bugün için Türkiye bir diğer NATO hedefi olan, savunma harcamaları içinde askeri teçhizat payını %20’ye çıkarma hedefinin üzerine çıkmış durumdadır. 1

NATO Üyelerinin Yarıya Yakınının Askeri Teçhizat Harcamalarının Payı %20’nin Üzerinde

Mevlüt Çavuşoğlu, iddiasının ikinci kısmında Türkiye’nin savunma harcamaları içinde askeri teçhizata ayrılan payın hâlihazırda %20’lik NATO hedefinin üzerinde olduğunu iddia etmişti. Askeri teçhizat kategorisi; başlıca savunma sistemleri, silahlar, füzeler, hava, deniz ve kara araçlarından oluşuyor. Türkiye de dahil olmak üzere, 29 NATO ülkesinden 14’ünün askeri teçhizat harcamalarının payı 2018 itibariyle %20’nin üzerinde görünüyor.

NATO’nun savunma harcamalarını milli gelirlerin %2 seviyesine çıkarma hedefini gerçekleştiren bir avuç NATO üyesi devlet vardır. Bugün için Türkiye bir diğer NATO hedefi olan, savunma harcamaları içinde askeri teçhizat payını %20’ye çıkarma hedefinin üzerine çıkmış durumdadır. 2

NATO savunma harcamaları bülteni her iki iddiayı da doğruluyor.

Sonuç olarak;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   27 Ağustos 2018