Mevlüt Çavuşoğlu AK Parti Dışişleri Bakanı

AB ile yaptığımız geri kabul anlaşması Suriyelileri kapsamıyor, can güvenliği nedeniyle ülkelerini terk eden insanları da kapsamıyor.

7 Aralık 2015 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    5 Dakika
Konu : Güvenlik
BENGI CENGIZ
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2015 Son Güncelleme: 8 Eylül 2017

Geri Kabul Anlaşması Neler Getiriyor?

Suriye’de yaşanan iç savaş, hem bölge ülkelerini hem de Avrupa ülkelerini tarihteki en yoğun göçmen akını ile karşılaştırdı. Sınır kontrollerini arttırma kararı alan AB’nin bu yönde attığı adımlardan biri Türkiye ile Geri Kabul Anlaşmasını imzalamak oldu. Bu çerçevede açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu anlaşmanın Suriyelileri ve can güvenliği sebebiyle ülkelerinden kaçanları kapsamadığını belirterek, geri kabul prosedürünün ekonomik sebeple göç eden düzensiz göçmenlerin, Türkiye’yi geçiş ülkesi olarak kullandıkları kanıtlanırsa, yakalandıkları AB üyesi ülkelerden Türkiye’ye geri gönderilmelerini içerdiğini iddia etti.

Geri Kabul Anlaşması Neden Yapıldı?

Başta da belirttiğimiz gibi, Geri Kabul Anlaşması, AB’nin sınır kontrollerini sıkılaştırmak ve göçmen akışını kontrol altına almak amacıyla hayata geçirmek istediği bir anlaşma. Özellikle Suriye’de yaşanan iç savaşın İkinci Dünya Savaşı’ndan beri benzeri görülmemiş bir insanlık dramına ve göçmen akınına yol açması, aynı zamanda düzensiz geçişlerin güvenlik zafiyetine sebep olduğu konusundaki eğilim, bu anlaşmanın daha da ön plana çıkmasını sağladı.

AB ile yaptığımız geri kabul anlaşması Suriyelileri kapsamıyor, can güvenliği nedeniyle  ülkelerini terk eden insanları da kapsamıyor. 1

Türkiye’nin bu anlaşma açısından kilit önemde olması ise coğrafi konumundan kaynaklanıyor. Düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak Türkiye’yi kullanıyor olmaları, AB ülkelerinin de Türkiye’yi sınır kontrolü açısından daha da sıkı davranması yönünde sıkıştırmasına sebep oluyordu. Sonuç olarak, Türkiye anlaşmayı imzalayıp, yürürlüğe sokarak, AB ile bu konuda iş birliği yapacağını açıklamış oldu.

Anlaşma Dahilinde Türkiye’nin Yükümlülükleri

Geri Kabul Anlaşması kabaca, Türkiye’yi transit, yani geçiş ülkesi, olarak kullanan ve yasa dışı yollarla AB üye ülkeleri sınırlarına girip, o sınırlar içinde yine yasa dışı olarak barınan düzensiz göçmenler ile ilgili. Basitçe ifade edecek olursak, anlaşmaya göre, bu düzensiz göçmenler yakalandıkları AB ülkesi tarafından, eğer Türkiye’yi geçiş ülkesi olarak kullandıkları kanıtlanırsa, Türkiye’ye geri gönderilebilecekler. Türkiye’de bu göçmenleri geri kabul etmek zorunda. Konunun insani açıdan birçok trajediye sebep olabileceği noktasında çeşitli eleştiriler de mevcut, ancak anlaşmanın imzalanmış olması Türkiye’yi bağlamış durumda.

Bu çerçevede kamuoyunda tartışılan noktalardan biri Avrupa’ya geçmiş ve orada yasa dışı olarak bulunan Suriyeli göçmenlerin Türkiye’ye geri gönderilip gönderilmeyeceği oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bu tartışmalara cevaben anlaşmanın Suriyelileri ve can güvenliği tehlikede olanları kapsamadığını iddia etti.

AB ile yaptığımız geri kabul anlaşması Suriyelileri kapsamıyor, can güvenliği nedeniyle  ülkelerini terk eden insanları da kapsamıyor. 2

Anlaşmanın 18. maddesine baktığımızda, anlaşmanın uygulanmayacağı, yani kapsamı dışında olan, durumlar listelenmiş. Bu maddenin 1. bendinde, uluslararası insan hakları ve mülteci rejiminden ve hukukundan doğan hakların, bu anlaşma tarafından ihlal edilemeyeceği belirtilmiş. Yani, spesifik olarak, Cenevre Mülteci Rejimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Konvansiyonu, sığınmacı başvurularına dair düzenlemeleri, İşkence ve Kötü Muameleye karşı Koruma ilkelerini içeren uluslararası hukuk rejimi, Geri Kabul Anlaşması uygulanırken gözetilmek zorunda. Dolayısıyla, mülteci statüsü olan veya işkence ve kötü muamele sebebiyle ülkesini terk eden bireylerin haklarının korunması esas alınmış. Burada ufak bir parantez açıp, Türkiye’nin Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafi çekinceyi hatırlatmamız gerekiyor. Bu çekinceye göre Türkiye, doğusundan gelen göçmenlere mülteci statüsü tanımıyor, sadece sığınmacı olarak kalmalarına müsaade ediyor. Yani, Suriyeli göçmenler Türkiye’de mülteci olma hakkına sahip değil. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi almak için bu analizimizi okuyabilirsiniz.

AB Ülkelerine Mülteci Statüsü İçin Başvurmuş Kişiler Geri Gönderilemiyor

Geri Kabul Anlaşması’na dönecek olursak, 18. maddenin 4. bendinde de uluslararası mülteci rejiminden doğan haklardan biri olan mülteci statüsüne başvurma hakkının esas alındığı belirtilmiş. Somutlaştıracak olursak, Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla AB üyesi bir ülkeye geçmiş herhangi bir göçmen, eğer gittiği ülkede mülteci statüsü için başvuru yaptıysa, uluslararası hukuktan doğan hakları sebebiyle geri gönderilemiyor. Başvurusu sonuçlanana kadar, başvuru yaptığı ülkede kalma hakkı var, ancak başvuru sürecindeyken başka bir ülkeye geçiş yapması yasak. Bu durum sebebiyle, birçok Suriyeli göçmenin, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçtikten sonra ayak bastıkları ilk ülkede (çoğunlukla Yunanistan veya Bulgaristan) değil, gitmek istedikleri nihai ülkede mülteci statüsüne başvurdukları gözlemleniyor. Eğer bu göçmenler, mülteci statüsüne başvurularını yapmadan yakalanırlarsa, Geri Kabul Anlaşması gereği, geçiş ülkeleri Türkiye ise, Türkiye’ye geri gönderilebiliyorlar. Yani, Suriyelilerin veya can güvenliği gerekçesiyle ülkesini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin söz konusu anlaşma kapsamında olmamaları için tek şart, bu başvurunun yapılmış olması. Yapmadıkları ve üye ülkelerden birinde yasa dışı bir şekilde bulundukları tespit edildiği takdirde, Bakan Çavuşoğlu’nun iddiasının aksine, anlaşma kapsamında geri gönderilme ihtimalleri bulunuyor.


Sonuç olarak;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   7 Aralık 2015 Son Güncelleme:   8 Eylül 2017