Mehmet Şimşek AK Parti Başbakan Yardımcısı

Sağlıkta SGK dahil yapılacak harcamalar yaklaşık 75 milyar TL'dir. Bundan 11 yıl öncesine göre bu yaklaşık 6 katlık bir artışı ifade ediyor.

11 Haziran 2014 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Sağlık
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

2014 Yılı Sağlık Bütçesi Ne Kadar Arttı?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada 2014 senesi için sağlık alanında yapılacak harcamaların 75 milyar TL olacağını ve bu meblağın 11 yıl öncesine (2003) kıyasla yaklaşık olarak 6 katlık bir artışı gösterdiğini iddia etmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi internet sitesinde 1999-2012 yılları arasında devlet ve özel sektör tarafından sağlık alanında yapılan harcamaların istatistiklerine ulaşmak mümkündür. Bu verilere göre 2003 senesinde devlet ve özel sektörün toplam sağlık harcamaları 24,279 milyar TL’dir. 2012’e dair istatistikler ise toplam harcamanın 76,358 milyar TL olduğu gösteriyor. Yani 2003-2012 arasındaki 9 yıllık süreçte sağlık harcamaları 3,14 kat artmıştır.

2014 için yapılan sağlık harcamalarına dair Türkiye İstatistik Kurumu’nun hazırladığı resmi istatistikler olmamakla birlikte 10 Aralık 2013 tarihli TBMM’nin 27’nci Birleşim Tutanağına göre Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı “2014 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu ve merkezî yönetim bütçesinden yaklaşık 75 milyar lira ile en büyük ikinci kaynağı sağlık harcamalarına ayırıyoruz” açıklaması dikkate alındığında, 2014 için öngörülen sağlık bütçesinin (75 milyar TL) 2003’e kıyasla 3,08 kat fazla olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak 2014 için öngörülen sağlık harcamaları 11 yıl önce (2003) ile kıyaslandığında 6 değil 3,08 kat arttığı için Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   11 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970