Mehmet Şimşek AK Parti Başbakan Yardımcısı

Kişi başı milli gelirde 10 bin dolar civarında olan kaç ülke sayarsınız? Kaç tane gelişmekte olan ülke sayabilirsiniz? 7’yi geçmez.

23 Mart 2017 tarihinde Gazian 'te söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Büyüme

Kişi Başı Milli Gelir ve Nüfus Dağılımları

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Türkiye’ye yönelik kötü bir algı kampanyası olduğunu belirterek, yapılan reformlarla Türkiye’nin orta-üst gelir grubuna geçtiğini belirtti. Şimşek konuşmasında şu iddialarda bulundu:

Gerçeklikle algı arasında büyük farklar var. Türkiye’de bugün misafirleri de katarsanız nüfusu 83 milyonu aşmış, kişi başı milli gelirde 10 bin dolar civarında olan bana kaç ülke sayarsınız? Kaç tane gelişmekte olan ülke sayabilirsiniz? 7’yi geçmez. Türkiye birinci nesil reformlarla çok büyük mesafe kat etti, şimdi ikinci nesil reformlar peşindeyiz.

Türkiye'nin Orta-Üst Gelir Grubu Yolculuğu

Mehmet Şimşek’in iddiasında dile getirdiği gelir grubu sınıflandırması Dünya Bankası’na ait ve milli gelire göre oluşturulmakta. Buna göre Türkiye 2015 itibariyle “orta-üst” gelir grubuna dahil. Tarihsel olarak bakıldığında Türkiye 1987-1997 yılları arasında “orta-alt” gelir grubunda iken, 1997 ve 1998’de orta-üst gelir grubuna dahil olmuş. Türkiye’nin durumu 1999’da tekrar orta-alt sınıfına gerilerken, 2000’de 1 yıllığına orta-üst olarak belirlenmiş.  2004’e kadar yine orta-alt sınıfına gerileyen Türkiye, 2004’ten bu yana orta-üst gelir grubunda.

Dünya Bankası’nın orta-üst gelir grubuna dahil ettiği 48 tane ülke var. Bu 48 ülkeyi kişi başına düşen milli gelire göre sıraladığımızda Türkiye 8. sıraya yerleşmekte. Ancak Bakan Şimşek’in iddiası oldukça dar bir kategoriyi işaret ediyor. Dünya Bankası’nın verilerine göre kişi başına düşen milli geliri 10 bin dolar civarında olan 12 ülke var ve hepsi de orta-üst gelir grubunda. Ayrıca bu 12 ülkenin hepsi IMF’nin gelişmekte olan ülkeler kategorisinde. Dünya Bankası artık gelişmekte olan-gelişmiş ülke ayrımını kullanmadığı için doğrulama amaçlı olarak bir de bu ülkelerin İnsani Gelişmişlik Endeksi’ndeki durumlarına da bakılabilir. Listedeki ülkelerin 9 tanesi endekse göre Yüksek İnsani Gelişmişlik seviyesinde.

Kişi başı milli gelirde 10 bin dolar civarında olan kaç ülke sayarsınız? Kaç tane gelişmekte olan ülke sayabilirsiniz? 7’yi geçmez. 1

Tablodan da görüleceği üzere nüfusu 83 milyonun üstünde olan, gelişmekte olan ve kişi başı milli geliri de 10 bin dolar civarında olan 4 ülke mevcut: Türkiye, Rusya, Meksika ve Brezilya. Bu ülkelerin benzer seviyelerde olmaları şaşırtıcı değil zira, aralarında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın olduğu grup (BRICS) yükselen ekonomiler olarak adlandırılmakta. Türkiye ve Meksika da kimi kuruluşlarca yükselen ekonomiler arasında sayılmakta.

Sonuç olarak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   23 Mart 2017 Son Güncelleme:   31 Mart 2017