Mehmet Şimşek AK Parti Başbakan Yardımcısı

Bugün dünyada kamu maliyesinde en güçlü ülkelerden biri biziz. Borcun milli gelire oranının net veya brüt, oran düzeyi olarak en düşük olduğu ülkelerden biri Türkiye’dir.

16 Eylül 2014 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Kamu Maliyesinde Güçlü müyüz?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 16 Eylül 2014’de Ankara’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin kamu borcunun GSYH’ye oranının en düşük olduğu ülkelerden birisi olduğunu iddia etmiştir.

Kamu borç stokunun GSYH’ya oranının özellikle 2008 küresel ekonomik krizinden bu yana bir çok ülkede arttığı gözlemlenmektedir. Bu kavram basitçe bir devletin yıllık iç borcunu ifade etmek için kullanılır. Cari açıkla ilintili olan dış borç kavramıyla kıyaslandığında, iç borçların yerel para cinsinden olması, vadesinin uzatılabilir olması ve faizinin düşürülebilir olmasından ötürü daha az riskli bir borç türü olduğu söylenebilir.

CIA World Factbook’un 2013 verilerine göre kamu borcunun GSYH’ye oranın en çok olduğu ülke %226’lık bir oranla Japonya’dır. Yunanistan (%175), İtalya (%133), Portekiz (%127), Belçika (%102), Fransa (%93), İspanya (%93), İngiltere (%91), Kanada (86), Almanya (%79), Hollanda (74) ve ABD (%71) gibi gelişmiş ülkeler kamu borcu/GSYH oranı bakımından listede Türkiye’nin (%36,5) üzerinde yer almaktadır. Türkiye 161 ülkenin dâhil olduğu sırlamada 102. Sırada yer almaktadır.

Söz konusu listede aşağı sıralarda yer almak borç/gelir oranının az olduğuna dair olumlu bir gösterge olmakla birlikte, dolaylı olarak ülkedeki kamu hizmetlerine yapılan harcamaların az olduğuna da işaret edebilir. Sıralamanın en altında yer alan son 10 ülkeye bakıldığında şeffaflık ve kamusal denetim bakımından sorunlu, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin yoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir: Özbekistan (%7), Azerbaycan (%7), Cebelitarık (%7), Tacikistan (%6), Kuveyt (%6), Estonya (%6), Wallis ve Futuna (%5), Libya (%4), Umman (%4), Liberya (%3).

Sonuç olarak Türkiye’nin bir çok gelişmiş ülkeye göre daha iyi bir kamu borcu/GSYH oranı performansı sergilemesine rağmen 165 ülke arasında 102’nci olması ve kamu borcu/GSYH oranının  kesin olarak güçlü bir kamu maliyesine işaret ettiğiyle ilgili güçlü bir nedensellik bağlantısı olmamasından ötürü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   16 Eylül 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970