Mehmet Şimşek AK Parti Başbakan Yardımcısı

(bebek ölümleri oranı hakkında)…OECD ülkelerinin yaklaşık 30 yılda başardığını Türkiye 10 yılda başardı.

11 Haziran 2014 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Sağlık
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Türkiye'nin Bebek Ölümlerinin Önlenmesi Konusundaki Performansı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinin açılış töreninde yaptığı açıklamada Türkiye’nin 10 senede gösterdiği bebek ölüm sayılarını binde 31,5’ten binde 7,5’e indirme performansının OECD ülkelerinde yaklaşık olarak 30 yılda yapılabildiğini iddia etmiştir.

OECD istatistiklerine göre Türkiye’de 2002 senesinde çocuk ölüm oranları binde 31,5’di. OECD veri tabanındaki en yakın tarihli güncellemeye göreyse 2011 senesinde bu oran binde 7,7’ye gerilemiştir. Her ne kadar Mehmet Şimşek’in iddia ettiği binde 7,5 seviyesine erişim ile ilgili OECD verisi olmasa da 2012’den bu yana binde 0,2’lik bir azalma olması ihtimali son derece yüksektir. Diğer taraftan OECD ülkelerinde çocuk ölümü ortalamasının binde 30 dolaylarından binde 7’lere gerilemesi, 1960’ların sonundan 1990’ların son yıllarına kadar geçen yaklaşık 30 yıllık sürede gerçekleşmiştir.

Mehmet Şimşek’in iddiası niceliksel olarak doğruluk payı içermekle birlikte iddianın ortaya konuluş biçimiyle ilgili iki konuya dikkat çekilebilir. Birincisi, söz konusu iddia kuruluşundan beri OECD üyesi olan Türkiye’yi OECD istatistiklerine olan etkisi yönünden göz ardı etmekte ve dolayısıyla Türkiye’yi OECD ülkelerinin dışında tutmaktadır. İkinci olaraksa iddia, OECD ülkelerinin 1960-1990 performansıyla Türkiye’nin 2002-2012 performansını bir tutarak bebek ölümlerinin önlenmesinde yıllar içinde gerçekleşen tıbbi ve teknolojik gelişmelerin önemini dolaylı olarak göz ardı etmektedir.

Sonuç olarak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   11 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970