Mehmet Müezzinoğlu AK Parti Bursa Milletvekili

Ölümlü iş kazaları 2005’te yüz binde 16.7 iken, 2015’te bu rakam 9.9’a düştü.

24 Mayıs 2017 tarihinde Milliyet Röportajı 'nda söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2017 Son Güncelleme: 29 Mayıs 2017

Ölen İşçi Sayısı Azalmıyor, Oran Düşüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Milliyet Gazetesine verdiği röportajda, Bağ-Kur sisteminde yapılacak değişiklikleri değerlendirdi. Konuşmasında iş kazaları konusuna da değinen Müezzinoğlu, ölümlü iş kazalarının 2005 yılında yüz binde 16,7 seviyesindeyken 2015’te yüz binde 9,9’a düştüğünü iddia etti.

Türkiye’de ölümlü iş kazaları ile ilgili sağlıklı veriye ulaşmak kolay olmuyor. Bunun başlıca sebebi kayıt dışı işçi çalıştıran işyerlerinde gerçekleşen kazaların kayıt altına alınamayışından kaynaklanıyor. Kayıt dışı çalışan işçilerin can kayıplarını resmi verilerin yanı sıra, saha çalışmaları ve medya takibi ile güncel şekilde derleyen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Ancak Bakan Müezzinoğlu’nun iddiası kayıtlı işçi sayısı içindeki ölümle sonuçlanan kaza oranını belirttiği için bu analizde 2015 yılına kadar ulaşılabilen SGK verilerini dikkate aldık.

Ölümlü iş kazaları 2005’te yüz binde 16.7 iken, 2015’te bu rakam 9.9’a düştü. 1

2005-2015 yıllarında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu gerçekleşen ölüm sayısı yıllar içinde artış ve azalışlar gösteriyor. Peki kayıtlı işçi sayısındaki artış göz önüne alındığında, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu yaşanan can kayıplarında sistematik bir azalmadan söz etmek mümkün mü?

Ölümlü iş kazaları 2005’te yüz binde 16.7 iken, 2015’te bu rakam 9.9’a düştü. 2

SGK istatistik yıllıklarından ulaştığımız verilerle yaptığımız hesaplama sonucu ortaya çıkan grafik, Müezzinoğlu’nun iddiasındaki rakamlarla birebir örtüşmese de çok yakın seyrediyor. İddiada 2005 yılında ölümlü iş kazaları sonucu can kayıplarının yüz binde 16,7 seviyesinde olduğu belirtilirken, bizim hesaplamamızda bu oran yüz binde 14,3 ile daha düşük bir seviyede çıktı. Aynı durum 2015 yılı için de geçerli; Müezzinoğlu 2015 için oranın yüz binde 9,9 olduğunu belirtirken, bizim bulduğumuz oran yüz binde 8,4 oldu.

Genele bakıldığında grafik, işçi sayısı/can kaybı oranında devamlı bir azalma ortaya koymuyor. Örneğin 2011’deki oran 2005 seviyesinin de üzerine çıkarken, 2012’de ani bir azalma ile yüz binde 5,9’a iniyor, sonraki iki yıl ise yeniden artış gösteriyor. Ancak, Müezzinoğlu’nun demeci sadece 2005 ile 2015 arasında bir mukayeseye işaret ettiği ve bu iki yıl arasında öne sürülen rakamlara yakın bir azalma olduğundan ötürü iddiada büyük oranda doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   24 Mayıs 2017 Son Güncelleme:   29 Mayıs 2017