Mehmet Müezzinoğlu AK Parti Bursa Milletvekili

OECD ülkelerinde on bin kişiye 37 doktor düşüyor. Bu sayı bizde 17, Yunanistan’da 72. On bin nüfusa 17 hekimin düştüğü bir ülkede dünya ile yarışan bir sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz.

11 Aralık 2015 tarihinde Edirne 'de söylendi.
Okuma Süresi    6 Dakika
Konu : Sağlık
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2015 Son Güncelleme: 15 Aralık 2015

OECD Ülkelerinde Sağlık İstatistikleri

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne’de katıldığı Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu açılış töreninde yaptığı konuşmada “OECD ülkelerinde on bin kişiye 37 doktor düşüyor. Bu sayı bizde 17, Yunanistan’da 72. On bin nüfusa 17 hekimin düştüğü bir ülkede dünya ile yarışan bir sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.

2013’te Türkiye’de Bin Kişiye 1,8 Hekim Düşüyordu

Müezzinoğlu’nun hekim sayısı ile ilgili öne sürdüğü rakamlara ulaşmak son derece kolay. OECD’nin yakın zamanda yayınladığı 2015 Sağlık İstatistikleri raporu bir çok alanda veriler içeriyor. Raporda yer alan rakamlar Müezzinoğlu’nun öne sürdüğü rakamlarla büyük ölçüde örtüşüyor. Rapora göre 2013 yılında Yunanistan’da bin kişiye 6,3, Türkiye’de ise 1,8 hekim düşmekteyken, OECD ortalamasında ise bin kişiye 3,3 hekim düşmekteydi. Bakan Müezzinoğlu’nun bizim erişme olanağımızın olmadığı 2015 verilerini dikkate aldığı ihtimalini göz önüne alırsak, konuşmasında verdiği rakamların doğru olması bir hayli olası.

Peki kişi başına düşen hekim sayısı bakımından OECD’nin en zayıf ülkesi konumunda olan Türkiye, diğer açılardan Bakan Müezzinoğlu’nun iddia ettiği gibi dünyayla yarışabilen bir potansiyele sahip mi? Böyle bir değerlendirmeyi sağlıklı bir şekilde yapabilmek için bakılabilecek bir çok kriter sırlanabilir. Örneğin ortalama yaşam süreleri ve bebek ölümlerini değerlendirmemiz için başlangıç noktası kabul edecek olursak, her iki alanda da Türkiye’nin dünya ortalamasından daha iyi, AB  ve OECD ortalamalarından ise daha kötü bir durumda olduğunu görüyoruz.

OECD ülkelerinde on bin kişiye 37 doktor düşüyor. Bu sayı bizde 17, Yunanistan’da 72. On bin nüfusa 17 hekimin düştüğü bir ülkede dünya ile yarışan bir sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. 1
Kaynak: Dünya Bankası
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN/countries/1W-TR-EU-OE?display=graph
http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT/countries/1W-TR-EU-OE?display=graph

Türkiye’de GSYİH’den Sağlığa Ayrılan Pay Az Ama Kamu Katkısı Büyük

Türkiye’de sağlığa harcanan para ise hem dünya hem de OECD ve AB ortalamalarının altında kalıyor. 2013 yılında kişi başına düşen sağlık harcaması Türkiye’de 607 ABD dolarıyken, dünya ortalama 1.041 dolar, AB ortalaması 3.459 dolar ve OECD ortalaması ise 4.652 dolardı. Satın alma gücü paritesine göre bir değerlendirme yaptığımızda da durum farklı olmuyor; bu yöntemle de OECD ortalaması 3.453 dolarken Türkiye’de kişi başına yapılan sağlık harcaması 941 dolarda kalıyor. Bu miktar dünya ortalamasının altında olsa da, yapılan harcamanın artış hızı OECD ortalamasının üzerinde.

OECD ülkelerinde on bin kişiye 37 doktor düşüyor. Bu sayı bizde 17, Yunanistan’da 72. On bin nüfusa 17 hekimin düştüğü bir ülkede dünya ile yarışan bir sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. 2
Kaynak: Dünya Bankası
http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PCAP/countries/1W-TR-EU-OE?display=graph

Ancak sağlık giderlerine harcanan paranın çok olması her zaman iyi bir sağlık hizmetine işaret etmeyebilir. Aksine bu durum, sağlık alanında kamusal güvencelerin olmaması durumunda sağlık hizmetlerinin pahalılığına işaret eder. Son yıllarda “Obamacare” adıyla anılan ABD’de sağlık hizmetlerinin sosyalleşmesi çabaları bu duruma işaret ediyor. ABD’de kişi başına yapılan sağlık harcamaları kişi başına 8.713 dolarla OECD ülkeleri arasında zirvede yer alıyor. Diğer taraftan ABD’de sağlık hizmetleri için harcanan miktarın sadece %47,1’i kamu hizmeti olarak temin edilirken %52,9’u özel sektör tarafından sağlanıyor. Türkiye’de bu oran %77,4’e %22,6 olarak çok daha adil görünüyor.

OECD ülkelerinde on bin kişiye 37 doktor düşüyor. Bu sayı bizde 17, Yunanistan’da 72. On bin nüfusa 17 hekimin düştüğü bir ülkede dünya ile yarışan bir sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. 3
Kaynak: Dünya Bankası
http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL/countries/1W-TR-EU-OE-US?display=graph
http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS/countries/1W-TR-EU-OE-US?display=graph

Son olarak kişi başına düşen medikal teçhizat sayısına baktığımız da ise Türkiye’nin kimi gelişmiş ülkelerin önünde yer aldığını ancak yine de OECD ortalamasının altında kaldığını görüyoruz.

OECD ülkelerinde on bin kişiye 37 doktor düşüyor. Bu sayı bizde 17, Yunanistan’da 72. On bin nüfusa 17 hekimin düştüğü bir ülkede dünya ile yarışan bir sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. 4
Kaynak: OECD
http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm

Sonuç olarak Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun demeci, hekim sayıları ile ilgili kısmı açısından OECD verileriyle büyük ölçüde örtüştüğü için ve değerlendirmemize konu olan kişi başına sağlık harcamaları tutarı haricinde kalan, sağlığa ayrılan kamusal kaynakların tutarı ve kişi başına düşen medikal ekipman konularında Türkiye’nin rekabet potansiyeline sahip olduğuna kanaat getirmemizden ötürü büyük ölçüde doğruluk payı içeriyor.

Sonuç olarak;

Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   11 Aralık 2015 Son Güncelleme:   15 Aralık 2015