Mehmet Günal MHP Antalya Milletvekili

2013 yılında faaliyetlerini zararla kapatan şirket sayısı 2012'ye göre yüzde 100 artmış, 73 firmadan 129'a çıkmış.

28 Haziran 2014 tarihinde TBMM Komisyon Toplantısı'n 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Genel Ekonomi
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 28 Haziran 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

2013 yılında faaliyetlerini zararla kapatan şirket sayısı 2012'ye göre yüzde 100 artmış, 73 firmadan 129'a çıkmış.

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, 28 Haziran 2014 tarihinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada 2012-2013 döneminde ticari faaliyetlerini zararla sonuçlandıran şirket sayısında %100’lük bir artış olduğu ve bu dönemde zarar eden şirket sayısının 73 firmadan 129’a çıktığını iddia etmiştir.

İstanbul Sanayi Odası’nın  (İSO) yayınladığı ‘2014 Senesi Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ rapor dikkate alındığında görülmektedir ki, 2012’de 63 olan zarar eden kuruluş sayısı 2013’de 129’a çıkarak  yıllık %100’ün biraz üstünde artmıştır (Tablo 1).

Yıllar

Kar (Adet)

Zarar (Adet)

2004

419

81

2005

406

94

2006

420

80

2007

450

50

2008

352

148

2009

412

88

2010

434

66

2011

380

120

2012

437

63

2013

371

129

Günal’ın ifadesindeki zarar eden şirket oranındaki %100’lük artış olduğu iddiası İSO verilerine göre doğruyken, 2012’de zarar eden şirket sayısının 63 yerine 73 olarak telaffuz edilmesi bir dikkatsizlik olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   28 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970