Mehmet Akif Hamzaçebi CHP İstanbul Milletvekili

Sonuçları itibariyle, dün gece Meclis'ten, Sayın Egemen Bağış'ın Yüce Divan'a sevk edilmemesi yönünde bir karar çıkmış değildir.

21 Ocak 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Politika

Egemen Bağış'ın Yüce Divana Sevk Edilmemesi

Türkiye’nin gündeminde yoğun yer bulan, dört eski bakanla ilgili Yüce Divan kararının oylandığı TBMM Genel Kurulu sonuçlarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Genel Kurul kararıyla eski bakanların Yüce Divan’a gitmesinin önünün kapanmasının ertesi gününde, TBMM’de bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, eski AB Bakanı Egemen Bağış hakkında yapılan oylamada toplantıya katılan 517 milletvekilinin salt çoğunluğunun (259) ret oyu vermemesinden ötürü oylama sonucunun geçersiz olacağını iddia etmiştir.

Hamzaçebi’nin Meclis Haber sitesinden alıntıladığımız açıklamasının tam metni şu şekildedir:

"Sayın Bağış ile ilgili oylamaya 517 milletvekili katılmıştır. Yüce Divan'a sevk edilmeme yönünde kullanılan oy sayısı 255'tir. Anayasa'nın 96. maddesine göre, Yüce Divan'a sevk edilmemesi yönünde bir karar alınabilmiş olması için 517 milletvekilinin en az 259'unun Yüce Divan'a sevk edilmeme yönünde, yani ret oyu kullanmış olması gerekirdi. Yani Anayasa'da öngörülen salt çoğunluktan 4 adet eksik oy vardır. Dolayısıyla Sayın Egemen Bağış ile ilgili olarak dün gece Yüce Divan'a sevk edilmeme yönünde bir karar alınmış değildir. Usulsüz bir oylama yapılmıştır."

Hamzaçebi Anayasa’nın 96. maddesine referansla Egemen Bağış’ın Yüce Divan’a sevk ‘edilmemesi’ yönünde karar alınması için salt çoğunluk gerektiğini ifade etmektedir. Anayasa’nın toplantı ve karar yeter sayısı ile ilgili 96. maddesinin ilgili kısmını burada paylaşıyoruz:
 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.”
 

Bu noktaya kadar Hamzaçebi’nin iddiası doğruluk payını korumaktadır. Ancak Anayasa’nın meclis soruşturmaları ile ilgili 100. maddesi bakanların Yüce Divan’a sevk ‘edilme’ kararı ile ilgili olarak şu ifadeye yer vermektedir:
 

“Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır.”
 

Benzer şekilde TBMM İç Tüzüğü’nün “Meclis Soruşturması ve Yüce Divana Sevk” konulu beşinci bölümünün 112. maddesi şu şekildedir:
 

“Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.”
 

Özetle, hem Anayasa’nın hem de TBMM İç Tüzüğü’nün Yüce Divan ile ilgili maddeleri Yüce Divana sevk ‘edilme’ kararları için üye tam sayısının salt çoğunluğuna gerek duyulduğunu belirtmektedir. Ancak ne Anayasa’da, ne de TBMM İç Tüzüğü’nde sevk ‘edilmeme’ kararıyla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. İlgili bakanların Yüce Divan’a sevk edilmesi ile ilgili karar almak için toplanan oturumda, sevk edilme hükümlerinin uygulanması, doğaldır.
 

Sonuç olarak CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   21 Ocak 2015 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970