Mahmut Mücahit Fındıklı AK Parti Malatya Milletvekili

CHP’nin hiçbir alanda stratejisi yok. ‘HES’e, nükleere, doğalgaza, rüzgara karşı çıkarım.’ Türkiye’nin enerji politikası böyle yürütülmez.

5 Şubat 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    5 Dakika
Konu : Enerji
BENGI CENGIZ
Yayın Tarihi: 5 Şubat 2015 Son Güncelleme: 14 Şubat 2015

CHP'nin Enerji Politikaları

AK Parti Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında verilen gensoru önergesinin görüşmesinde söz alan milletvekillerinden biriydi. Gensoru hakkında söz alan Fındıklı, Bakan Yıldız’ın çalışmalarından bahsetti ve gensoru önergesi veren CHP’yi şu sözlerle eleştirdi (bu adresten görülebilir):

“(HES’e, nükleere, doğalgaza, rüzgara karşı çıkarım.) Geriye güneş enerjisi ile tezek kaldı. Türkiye’nin enerji politikası böyle yürütülmez. Taner Yıldız’a taş atarak prim yapacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.”

Görüldüğü üzere Fındıklı, CHP’nin enerji politikasında HES, nükleer, doğalgaz ve rüzgar karşıtlığı olduğunu iddia ediyor.

Fındıklı’nın bu iddiasını kurum olarak CHP mi yoksa görüş bildiren milletvekilleri açısından mı dile getirdiğini bilemiyoruz. Ancak kaynağın aktarımına göre Fındıklı sözlerinin başında, CHP’nin ekonomi ve sosyal alanda stratejisinin olmadığını söylüyor. Yani Fındıklı’nın iddiasında kurumsal bir boyut var. Dolayısıyla Fındıklı’nın iddiasını incelemek için başvurulabilecek kaynak CHP’nin parti programı olarak görülüyor.

CHP’nin parti programında enerji başlığı altındaki bilgilere baktığımızda sözü geçen enerji kaynaklarına dair farklı başlıklar bulmak mümkün. Örneğin rüzgar enerjisi ile ilgili olarak getirilen önerilerden biri şu:

“Ülkemizin jeotermal, güneş, rüzgar enerjisi, biokütle gibi yenilenebilir enerji potansiyelinin hızla değerlendirilmesi desteklenecektir. Bu kapsamda; AB’nin öngördüğü yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanım oranlarına ulaşabilmek için politikalar yaşama geçirilecektir” (CHP Parti Programı, sayfa 247)

Nükleer enerji konusundaki bilgiler de şöyle:

“Nükleer enerjiye kategorik olarak karşı olunmayacak, ancak yıllardır değerlendirmesi sürdürülen nükleer santral projelerinin nihai kararından önce nükleer atıkların güvenli bir şekilde saklanması sorunun çözümü dikkate alınacaktır” (CHP Parti Programı, sayfa 246)

Ayrıca CHP’nin 2012 yılında yayınladığı Nükleer Enerji Raporu’nda, Akkuyu Nükleer Santral projesine karşı çıkıldığı belirtilse de, CHP’nin nükleer enerji politikasına dair şunlar aktarılmış:

“CHP, ulusal bir strateji dahilinde; maliyetlerin düşeceği, işletme güvenliğinin artacağı öne sürülen yeni kuşak nükleer reaktörlere odaklı, teknoloji üretiminden atık yönetimine kadar her aşamada söz sahibi olacağımız bir nükleer politikayı savunmaktadır.” (CHP Nükleer Enerji Raporu, sayfa 30)

Doğalgaza dair görüşler de net olmamakla beraber şöyle sıralanmış:

“Kaynak çeşitliliğini ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla orta vadede, elektrik enerjisi üretimi içinde doğal gazın payının düşürülmesi hedef alınacak, doğal gaz yakıtlı yeni projeler bu anlayışla değerlendirilecektir.” (CHP Parti Programı, sayfa 243)

“Doğal gazda tek bir ülkeye bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedef alınacak.” (CHP Parti Programı, sayfa 247)

Bunların dışında HES’lere dair parti programında spesifik bir görüşe rastlamadık. Ancak genel olarak hidroenerjiye ve yerli kaynakların kullanımına yönelik öneriler göze çarpıyor.

 

Sonuç olarak CHP’nin parti programında ve Nükleer Enerji Raporu’nda doğalgaz, rüzgar enerjisi ve nükleer enerjiye dair genel olarak olumlu görüşler bildirilmiş. HES’lere dair net bir ifade olmasa da, hidroenerji konusuna yapılan bir vurgu mevcut. Yani parti programına bakılırsa, CHP’nin bu alanlarda enerji üretimine kategorik olarak karşı çıktığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla AK Parti Malatya Millevekili Mücahit Fındıklı’nın iddiasında doğruluk payı yoktur. 

Sonuç olarak;

Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   5 Şubat 2015 Son Güncelleme:   14 Şubat 2015