Lütfi Elvan AK Parti Kalkınma Bakanı

...geniş bant abone sayısı 2002 yılında 20 bin kişi iken, bu sayı bugün 40,5 milyona ulaştı.

29 Aralık 2014 tarihinde Karaman 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Bilim & Teknoloji
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 29 Aralık 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

...geniş bant abone sayısı 2002 yılında 20 bin kişi iken, bu sayı bugün 40,5 milyona ulaştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Karaman’da yaptığı açıklamada Türkiye’de geniş bant abone sayısının 2002 yılında 20 bin kişi iken bugün 40,5 milyona çıktığını iddia etmiştir.

Bakan Elvan’ın geniş bant abone sayısı ile ilgili buna benzer iki iddiasının doğruluk payı analizini geçtiğimiz aylarda yapmıştık. Bu iddiayı yeni verilerin ışığında tekrar inceleyelim.

Genişbant İnternet Kullanıcılarında Büyük İvme

Elvan iddiasını geniş bant kullanıcı sayısının mutlak değerindeki artış üzerine kuruyor. Yaptığımız araştırmada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTİK) 2014 yılı üçüncü çeyrek için derlediği genişbant pazar verilerine göre toplam internet abone sayısı söz konusu çeyrek için 39,8 milyon olarak gerçekleşti. 2014 yılı diğer çeyreklerdeki büyüme performansı dikkate alındığında, Aralık 2014 için 40,5 milyon internet kullanıcısı olması ihtimal dahilinde gözüküyor.

Tabloda International Telecommunication Union’nın (ITU) derlediği 2001 – 2013 arası genişbant internet kullanan sabit kayıtlı kullanıcı sayılarını, Pazar verilerinden elde edilen (2007 - 2014) toplam internet abonesi sayısını ve internete mobil yollarla ulaşan (mobil bilgisayar ve mobil telefon) abone sayısını bulabilirsiniz. Birimler bin adet cinsindendir.

...geniş bant abone sayısı 2002 yılında 20 bin kişi iken, bu sayı bugün 40,5 milyona ulaştı. 1

Tablodan görüldüğü üzere internet kullanıcı sayısını arttıran en önemli kesim, mobil internet kullanıcılardır.

Fakat genişbant abone kullanıcı sayısı dışında, internet kullanımı konusunda diğer ve daha sağlıklı bir gösterge de kullanımın nüfusa penetrasyon oranıdır. Bu gösterge ülke nüfusunun yüzde kaçının söz konusu türde internet kullandığını göstermektedir.

Türkiye’deki son 12 yılda yaşanan internet kullanıcı patlamasını bağlama oturtmak adına dünya ülkelerinin son yıllardaki penetrasyon oranlarına bakabilir. ITU’nun 2014 verilerini de içeren ortalamalarını tabloda görebilirsiniz.

...geniş bant abone sayısı 2002 yılında 20 bin kişi iken, bu sayı bugün 40,5 milyona ulaştı. 2

Türkiye 2005 – 2014 periyodunda sabit geniş bant internet kullanımı penetrasyon oranında dünya ortalamasının üzerinde, gelişmiş ülkeler ortalamasının altında performans göstermiştir.

...geniş bant abone sayısı 2002 yılında 20 bin kişi iken, bu sayı bugün 40,5 milyona ulaştı. 3

Her ne kadar gelişmiş ülkelerin penetrasyon oranlarının yarısında kalsa da iddiadaki karşılaştırma üzerinden bakıldığında her iki internet bağlantı türünde de Türkiye dünya ortalamalarının üzerinde artışlar göstermiştir.

Genel değerlendirmede, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   29 Aralık 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970