Lütfi Elvan AK Parti Kalkınma Bakanı

Bizden önceki 12 yılda ulaştırmadaki yatırım 85 milyondur. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak yılda biz 13 milyarlık kara yolu yatırımı yapıyoruz.

17 Eylül 2014 tarihinde Kahramanmaraş 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Kent & İmar

Ulaştırmaya Yapılan Yatırım Arttı Mı?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 17 Eylül 2014 tarihinde, Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada AK Parti iktidarından önceki 12 yılda ulaştırmadaki yatırım tutarı 85 milyon TL iken Karayolları Genel Müdürlüğü olarak yılda 13 milyar TL tutarında karayolu yatırımı yapıldığını iddia etmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden ulaşılan iki kaynağa göre 1990 yılı ve 1995 – 2013 yılları arası kurum harcama miktarı, yatırım miktarı ve payı tablodaki gibidir. Birimler bin TL cinsindendir.

 

Yıllar

Harcama miktarı

Yatırım miktarı

Yatırım payı (%)

1990

5454

1348

24,7

1995

68141

13580

19,9

1996

147888

42174

28,5

1997

305618

109116

35,7

1998

537121

165395

30,8

1999

718166

249297

34,7

2000

1199349

401784

33,5

2001

1944447

1194445

61,4

2002

2803375

1956202

69,8

2003

2718221

1691428

62,2

2004

3440789

2262657

65,8

2005

4359379

3045252

69,9

2006

5496545

4144279

75,4

2007

5638471

3997442

70,9

2008

8184884

6385858

78,0

2009

9482689

7443819

78,5

2010

12735978

10231658

80,3

2011

14947660

12106406

81,0

2012

14186571

11095912

78,2

2013

15345326

12362881

80,5

 

 

Elvan’ın iddiasında kullandığı yatırım miktarı 1990 – 2002 yılları arasındaki ulaşım yatırım miktarıdır. Fakat Elvan’ın bu yatırım miktarını 85 milyon TL olduğunu hatırlatarak tam olarak neyi kasttettiği anlaşılamamıştır. Zira böyle bir karşılaştırma yapmak için dönemler arası bütçe farklılaşmaları ve enflasyon miktarlarındaki oynamaların da dikkate alınması gerekir. Tablodaki verileri dikkate aldığımızda 1995 – 2002 döneminde yıllık ortalama 518 milyon TL yatırım yapıldığı çıkarımına ulaşılmaktadır. Elvan’ın iddiasının bu kısmında belirsizlikler mevcuttur.

Karayolları Genel Müdürlüğü olarak yıllık 13 milyar TL değerinde karayolu yatırımı yapıldığı iddiası gerçek veriye yaklaşık bir ifadedir. Kurumun 2014 mali tablosundan alınan verilere göre 2013 yılı sonunda yatırım gideri 12,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Genel bağlam değerlendirmesinde, Elvan’ın iddiasını AK Parti iktidarı öncesi ve sonrası şeklinde kategorize ettiğimizde tablodaki veriler 2003 sonrasında kurumun harcama miktarı, yatırım miktarı ve payında ciddi artışlar olduğunu göstermektedir. 1995 – 2002 periyodunda yatırımın tüm harcamaya oranı % 39 civarında gerçekleşirken, 2003 – 2013 arası bu oran % 74 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

 

Sonuç olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın iddasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   17 Eylül 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970