Lale Karabıyık CHP Bursa Milletvekili

2 milyon kız çocuğu ilk okula gidemiyor, okuma yazma bilmeyen 5 kişiden 4’ü kadın.

7 Eylül 2017 tarihinde Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği 'nde söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2017 Son Güncelleme: 8 Eylül 2017

Çocuk ve Kadınlarda Okuma Yazma Oranları Düşüyor mu?

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen, “Uluslararası ASİAD Kadın Zirvesi” bünyesinde bir arayan gelen çok sayıda kadın girişimci ve kadın siyasetçi, kadının toplumdaki yeri üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda yer alan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, kadınların istihdamda daha fazla yer alması gerektiğini belirtirken bunun ilk adımının eğitim olduğunun üstünde durdu ve 2 milyon kız çocuğunun ilkokula gitmediğini, okuma yazma bilmeyen her 5 kişiden 4’ünün de kadın olduğunu iddia etti.

Okullaşma Oranlarında Kız Çocuklarının Durumu Nedir?

Lale Karabıyık’ın bu iddiasını incelemek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014 yılından 2017 yılına kadar olan okullaşma oranlarını inceledik.

2 milyon kız çocuğu ilk okula gidemiyor, okuma yazma bilmeyen 5 kişiden 4’ü kadın. 1

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, 2015- 2016 döneminde ilkokula giden kız çocuk sayısı 2,6 milyondur. Okula giden kız çocuğu sayısının ardından, genel nüfus içerisindeki ilkokula başlama yaşında olan kız çocuk sayısını araştırdık. 4 + 4 + 4’lük sisteme göre, 66 ayı doldurmuş çocuklardan başlayarak en fazla 71 ayı doldurmuş çocuklar ilkokula başlayabilmektedir. Bu yaş dilimini göze önüne alarak incelediğimiz TÜİK’in 2016 çocuk istatistiklerine göre; Türkiye’de 5 ila 9 yaş arası toplamda 6,3 milyon çocuk bulunmaktadır. Türkiye ortalamasında kız ve erkek çocuk oranları genellikle yarı yarıya ilerlediğinden, bu toplamın içerisinde yaklaşık olarak 3,17 milyon kız çocuğu bulunmaktadır. Fakat bu yaş dilimi içerisinde, 60 ila 66 aylık yaş dilimi aralığındaki çocuklar, ilkokula başlama yaşının altında kalmaktadır. Bu sebeple toplam sayının yaklaşık %10’luk bir kısmının daha düşürülmesi gerekmektedir.

2015-2016 öğretim yılı ile o seneki nüfus sayımını karşılaştırdığımızda, aradaki farkın 2 milyon olmadığı görülmektedir. İlkokula gitmesi gerekirken gitmeyen kız çocuklarının sayısı bu hesaba göre 150-200 bin aralığında görünüyor. Bu sebeple, Karabıyık’ın bu iddiasında doğruluk payı bulunmamaktadır.

Kadının Okuma Yazma Durumu

Beyanın devamında bahsedilen, kadınların okur-yazarlık durumunu incelemek üzere TÜİK’in en son yayınlamış olduğu 2015 yılına ait okuma- yazma oranlarını ve sayılarını gösteren verileri inceledik.

2 milyon kız çocuğu ilk okula gidemiyor, okuma yazma bilmeyen 5 kişiden 4’ü kadın. 2

2 milyon kız çocuğu ilk okula gidemiyor, okuma yazma bilmeyen 5 kişiden 4’ü kadın. 3

Okuma yazma bilmeyen toplam 2,65 milyon kişiden, 2,2 milyonu kadınlardan oluşmaktadır. Bu sayılara göre, toplam okuma yazma bilmeyen insan sayısının, %83’ü kadınlardan meydana gelmektedir. Karabıyık’ın ifadesindeki oran %80 olduğu için, resmi verilerle uyumluluk göstermektedir.

Sonuç olarak;

Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   1 Ağustos 2017 Son Güncelleme:   8 Eylül 2017