Lale Karabıyık CHP Bursa Milletvekili

15 yılda hiçbir öğrenci başladığı sistemle ve müfredatla mezun olamadı.

8 Eylül 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    5 Dakika
Konu : Eğitim
BENGI CENGIZ
Yayın Tarihi: 13 Eylül 2017 Son Güncelleme: 28 Haziran 2018

Bitmek Bilmeyen Sistem ve Müfredat Değişimleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile ilgili TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarında eğitim sistemindeki değişikliklere değinen Karabıyık, şu iddiada bulundu: 

“15 yılda ne eğitim sistemi ne sınav sistemi rayına oturdu, hiçbir öğrenci başladığı sistemle ve müfredatla mezun olamadı, aileler de öğrenciler de okullar da yoruldu.”

Eğitim Sistemindeki Değişiklikler

Konuyu derinlemesine incelemek için eğitim alanında yıllardır çalışmalar yürüten Eğitim Reformu Girişimi (ERG)’nin 2007 yılında başlattığı izleme raporlarından ve konuyla ilgili hazırlanan haberlerden yararlanıyoruz. 

Aslında eğitim sistemindeki en temel değişikliklerden biri 1997 yılında zorunlu 8 yıllık eğitimin yürürlüğe girmesi ile yaşandı. Yine bu dönemde Anadolu ve Fen liselerine giriş sınavları Liselere Geçiş Sınavı (LGS) olarak belirlenirken, 1999 yılında önceden ÖSS ve ÖYS halinde 2 basamaklı olan üniversitelere giriş sınavı da tek basamaklı hale getirildi.

2002 Sonrası da Değişimler Tüm Hızıyla Sürüyor

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren de eğitim alanında birçok köklü değişiklik söz konusu oldu. Örneğin 2002 yılında, 28 Şubat döneminden miras katsayı uygulamasında artış oldu. Buna göre imam hatip liseleri mezunları ve meslek lisesi mezunları alanları dışından bir bölüm tercihi yapacaklarında ortaöğrenim başarı puanları 0,3 ile, alanları içinden tercih yapacaklarında ise 0,8 ile çarpılmaya başlandı. Ancak bu katsayı uygulaması 2011 yılında YÖK tarafından kaldırıldı. 

Bir başka yenilik ise 2004-2005 eğitim öğretim yılında uygulanan ilköğretim müfredat değişikliği oldu. Bu müfredat değişikliğinin örneklerinden biri eski adıyla Fen Bilgisi, yeni adıyla Fen ve Teknoloji dersinin süresi haftada 4 saate çıkarılması oldu (ERG 2007 İzleme Raporu s.63).

2005 yılında da eğitimde bir dizi değişiklik söz konusuydu. Örneğin liselerde eğitim süresi 4 yıla çıkarılırken, yabancı dilde hazırlık sınıfları da birkaç örnek hariç tarih oldu. Eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla ortaokul sonrası girilen LGS de 2005 yılında kaldırılıp, yerine Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (OKS) getirildi. Ancak 2008 yılında bu sistem de kaldırıldı, yerine üç aşamalı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) getirildi. Fakat bu değişikliğin ömrü de kısa oldu; 2010’da yeniden tek sınav sistemine dönüş yapıldı (ERG 2010 İzleme Raporu s. 26). Bu tek sınav da SBS olarak anılmaktaydı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılında bir kez daha sınav sistemi değişikliğine giderek, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavını duyurdu. Böylece 2004 ila 2013 yılları arasında ortaöğretime geçişi sağlayan sınav sistemlerinde tam 5 kez değişiklik yaşandı (ERG 2013 İzleme Raporu s.84). Sınav sistemindeki bir diğer köklü değişiklik ise 2009 yılında oldu, üniversiteye giriş sınavları tek aşamadan iki aşamaya çıkarıldı.

Ayrıca 2010 itibariyle düz lise olarak bilinen genel liselerin ya Anadolu lisesi ya da meslek ve teknik öğretim veren liselere dönüştürülmesi süreci başlatıldı.

4+4+4 Sistemi

2012 yılında ise 8 yıllık kesintisiz ilköğretim yapısı kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 12 yıllık kesintisiz eğitim yapısına dönüştürüldü. Bu oldukça dramatik değişiklik ile ilkokul 4 yıla düştü, ortaokul geri geldi. Ayrıca bu yapı dahilinde köklü bir müfredat değişikliği de gerçekleşti; seçmeli derslerin sayısı arttırıldı, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler gibi dersler müfredata eklendi (ERG 2011 İzleme Raporu s.108-112). Ayrıca Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinin son kez zorunlu olarak okutulduğu dönem 2014-2015 oldu, arkasından bu ders seçmeli hale getirildi (ERG 2014-2015 İzleme Raporu s. 81). Yine 2012 yılında dershanelerin kapatılması tartışılmaya başlanmıştı; süreç ise 2014’te başlatıldı ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna dek dershanelerin özel okula dönüştürülecekleri açıklandı (ERG 2013 İzleme Raporu s.31).

Kaynaklara bakıldığında 2002’den bu yana neredeyse her eğitim öğretim döneminde müfredat, sınav sistemi veya okulların yapısı ile ilgili temel bir değişikliğin söz konusu olduğu görülüyor.

Sonuç olarak;

Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   13 Eylül 2017 Son Güncelleme:   28 Haziran 2018