Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanı | CHP (Görevi Öncesi)

Türkiye 2035’te nüfusu yaşlı ülkeler arasına girecek.

21 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da söylendi.
Okuma Süresi   3 Dakika
Konu Başlığı: Sosyal Politikalar

Nüfusumuz Yaşlanıyor mu?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 21 Mayıs 2015 tarihinde, CHP’nin ‘Merkez Türkiye’ projesini açıkladı. Konuşması sırasında Türkiye’deki demografik değişikliklere de değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 2023’te nüfusu yaşlanan ülkeler arasına gireceğini iddia etti.

Türkiye’nin nüfusu giderek yaşlanıyor

Birleşmiş Milletler’in tanımına göre bir ülkenin nüfusunun yaşlanması, o ülkedeki 65 yaş ve üstü bireylerin sayısının artması ve dolayısıyla genel nüfus ortalamasını arttırmasıyla anlaşılıyor. Ayrıca, yeni doğan sayısı, doğurganlık oranı ve ortalama ömrün uzaması da bu tanıma dahil edilen değişkenler arasında. Akademik tanımlamalara göre ise bir ülkedeki 65 yaş ve üstü nüfusun oranı yüzde 7 ila 10 arasında ise o ülke ‘nüfusu yaşlanan ülkeler’ arasına giriyor.

Öncelikle Birleşmiş Milletler’n Türkiye için oluşturduğu projeksiyona bakalım. Bu projeksiyonda 65 yaş ve üstü nüfusun oranı aktarılıyor.

Dünya Bankası’nın yaptığı projeksiyona göre ise tablo aşağıdaki gibi.

Bu tablolara ek olarak TÜİK’in de hazırladığı çeşitli nüfus senaryoları var. Bu senaryolarda ana yaş gruplarının nüfusa oranının değişimi gösteriliyor. Söz konusu senaryoların 65 yaş ve üstü bireylerin oranlarını gösteren kısımlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Her üç projeksiyon da birbirlerine benzer tablolar çiziyorlar. Görünüşe göre Türkiye 2020’li yıllarda nüfusu yaşlanan ülkeler arasına girecek.

Her ne kadar Kılıçdaroğlu’nun iddiası bağlamsal olarak verilerle örtüşse de, Türkiye nüfusu yaşlanan ülkeler arasına 2035 yılından önce girecek gibi görünüyor. Sonuç olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
MUTLAKA İZLEYİN:

Yaz Saati Tasarruf Sağladı mı?