Kemal Değirmendereli CHP Edirne Milletvekili

Doktora seviyesinde -ki bu AR-GE merkezleri için en önemli kaynak kişileri oluşturur- mezuniyetler arasında, 39 ülke arasında 35'inci sıradayız maalesef.

3 Temmuz 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Eğitim

Doktora seviyesinde -ki bu AR-GE merkezleri için en önemli kaynak kişileri oluşturur- mezuniyetler arasında, 39 ülke arasında 35'inci sıradayız maalesef.

CHP Edirne milletvekili Kemal Değirmendereli, 3 Temmuz 2014 tarihinde, TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye’nin doktora derecesinde mezuniyetler sıralamasında 39 ülke arasında 35. sırada olduğunu iddia etmiştir.

Yapılan internet araştırmasında Değirmendereli’nin iddiasına dayanak oluşturacak göstergeleri barındıran “OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, 2011” başlıklı rapora ulaştık. Bu raporda doktora mezunu sayısı kullanılarak bir sıralama yapılmış, bu sıralamayı tabloda görebilirsiniz.

Sıra (2009)

Ülke

2000

2006

2009

1

İsviçre

% 2,4

% 3,1

% 3,4

2

İsveç

% 2,5

% 2,2

% 3,0

3

Portekiz

% 1,0

% 3,3

% 2,7

33

Türkiye

% 0,2

% 0,2

% 0,4

Bu araştırmada sıralamayı oluşturan yüzdeler eğitim süresine aynı dönemde başlamış akran gruplarının oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Örneğin, Türkiye’de 2009 yılında 1980 – 1981 doğumlu öğrenci grubunun % 0.4’ü doktora derecesinde mezun olmuştur.

Araştırma 2009 yılında 36 ülke arasında yapılmış ve Türkiye bu sıralamada 33.’dür. 2006 yılında yapılan sıralamada ise Türkiye yine 36 ülke arasında 31.’ydi. 2009’da OECD ülkeleri ortalaması % 1,5 olarak belirlenmiştir.

Verilerde bazı uyuşmazlıklar mevcut olsa da Değirmendere’nin ana iddiasını yanlışlamamaktadır.

Sonuç olarak, CHP Edirne milletvekili Kemal Değirmendere’nin iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli'nin İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   3 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970