Kemal Aktaş HDP Van Milletvekili

Türkiye'de 2013 yılında yaşamını yitiren 1.235 işçinin 59’u çocuk işçidir.

12 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Genel Ekonomi
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 12 Haziran 2014 Son Güncelleme: 26 Şubat 2015

Türkiye'de 2013 yılında yaşamını yitiren 1.235 işçinin 59’u çocuk işçidir.

Bağımsız Van milletvekili Kemal Aktaş, 12 Haziran 2014 tarihinde, TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada 2013’te Türkiye’de yaşamını yitiren 1235 işçinin 59’unun çocuk işçi olduğunu iddia etmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesi başta olmak üzere mevzuatımızda 15 (on beş) yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. 2012 TÜİK verilerine göre ise 6-17 yaş grubunda bulunan 15 milyon 247 bin çocuğun % 5.9’u  (893 bin çocuk) çalışma yaşamında bulunmaktadır.

Aktaş bu verisini İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 2013 yılına ait raporuna dayandırmaktadır. İlgili raporda 2013 yılında hayatını kaybeden 1235 işçinin 18’inin 14 yaş ve altında; 41’inin de 15-17 yaşları arasında olduğu belirtilmiştir.

TÜİK’in 2007’den bu yana hazırladığı ‘İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri’ başlıklı raporunun 2013 nüshasında ölümle sonuçlanan iş kazaları ile ilgili veri bulunmamaktadır. Rapor başlıkları genel olarak iş kazalarının sektörlere, eğitim düzeyine, yaş ve meslek gruplarına göre dağılımıyla ilgili veriler içermektedir.  

Sosyal Güvenlik Kurumunun ise 2013 yılı için istatistik yıllıkları henüz yayınlanmamış ya da resmi internet sitesine yüklenmemiştir. İncelediğimiz bir diğer kaynak olan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayınladığı Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2013-2017 dokümanında da çocuk işçi ölümleriyle ilgili hiçbir veriye rastlanmamıştır.

 

Resmi kurumlara ait yayınlarda çocuk işçi ölümleriyle ilgili istatistiklere rastlanmamasından dolayı Bağımsız Van Milletvekili Kemal Aktaş’ın iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

 

Sonuç olarak;

Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   12 Haziran 2014 Son Güncelleme:   26 Şubat 2015