Kadir Gökmen Öğüt CHP İstanbul Milletvekili

ilkokulu bitirenlerin yüzde 80’ni orta kısma geçtiği hâlde 9 ve 10’uncu sınıfta okul terkleri hızlanıyor. Devam etmeyen öğrenci sayısı 175 bini bulmuştur.

25 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 25 Haziran 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

ilkokulu bitirenlerin yüzde 80’ni orta kısma geçtiği hâlde 9 ve 10’uncu sınıfta okul terkleri hızlanıyor. Devam etmeyen öğrenci sayısı 175 bini bulmuştur.

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt 25 Haziran 2014’teki meclis konuşmasında 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin esas amacının aksine, okula devamlılığı azalttığını EĞİTİM SEN araştırmalarına referans vererek ilkokulu bitiren öğrencilerin %80’inin orta kısma geçtiği halde 9 ve 10’ncu sınıflarda okul terklerinin hızlandığını iddia etmiştir.

Söz konusu iddiayı resmi veriler doğrultusunda değerlendirmek için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı verilerini incelediğimizde farklı yıllarda 2012 ve 2013’de yayınlanan iki MEB raporunda aynı konuda farklı rakamlarla karşılaştık.  2012 tarihli İlk Öğretimden Ortaöğretime, Ortaöğretimden Yüksek Öğretime Geçiş Analizi başlıklı MEB raporuna göre 2011’de ilköğretimi bitirip ortaöğretime devam etmeyen öğrenci oranı %17dir. Bu oran 2009’da %21 iken 2010’da %18’dir. Diğer bir deyişle ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranları 2009’da %79, 2010’da %82 ve 2011’de %83’dür. Diğer taraftan MEB’in 2013 tarihli Ortaöğretim İzleme ve Değerlendirme Raporu’na göreyse (ilk öğretimden) ortaöğretime geçiş oranları 2010-11’de %84,2 iken 2011-12’de %84,7’ye yükselmiş ve 2012-13’de %90,1 olmuştur.

Diğer taraftan Kadir Gökmen Öğüt’ün 175.000 olarak iddia ettiği devamsız öğrenci sayısı MEB’in 2014 Mali Yılı Performans Programı yayınında daha yüksek bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Yayına göre 2012 yılında ilköğretim seviyesinde sürekli devamsız öğrenci sayısı 90.000 iken, 2013’de bu rakam ani bir artışla 383.000’e çıkmıştır. 2014 senesi için ise bir performans hedefi olarak bu rakamın 200.000’e düşürülmesi amaçlanmıştır. Ancak MEB’in 2013-2014 yılı için bu hedefin gerçekleşme düzeyinin değerlendirildiği bir nihai yayın şu an için mevcut ya da ulaşılabilir değildir.

Sonuç olarak CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün ortaöğretime %80 dolayında devam olduğu yönündeki iddiası çok büyük ölçüde resmi verilerle desteklenebilirken, ortaöğretimdeki sürekli devamsız öğrenci sayısı ile ilgili iddiası MEB verilerinin altında kalmaktadır.

Dolayısıyla bu iddiada kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR

TBMM Tutanağı
Yayın Tarihi:   25 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970