Jülide Sarıeroğlu AK Parti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Hastanelerdeki yatak sayısını 2002’den bu yana iki katına çıkardık. Şu anda 227 bin yatak kapasitesine sahibiz. Nitelikli yatak sayısını da 19 binden 127 bine çıkarmış durumdayız.

22 Nisan 2018 tarihinde Antalya 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sağlık

Hastanelerdeki Yatak Kapasitesi İki Katına Çıktı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Antalya’da Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği tarafından gerçekleştirilen 9. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısı’nda yer aldı. Bakan, konuşması sırasında “Hastanelerdeki yatak sayısını 2002'den bu yana iki katına çıkardık. Şu anda 227 bin yatak kapasitesine sahibiz. Nitelikli yatak sayısını da 19 binden 127 bine çıkarmış durumdayız.” iddiasında bulundu.

Hastanelerde yatak ve nitelikli yatak sayılarıyla ilgili istatistikler her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı raporlarında yer alıyor. Bakan Sarıeroğlu’nun açıklamasında son tarih olarak hangi yılın göz önüne alındığı belli olmamakla beraber, Sağlık Bakanlığının en son yayınladığı rapor Aralık 2017’de yayınlanan ve 2016 sağlık istatistiklerine dair veriler içeren Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016 raporu. Ulaşılabilen en güncel veriler bu yıla ait olduğundan, biz de 2016 yılını baz alarak değerlendirme yapıyoruz.

Raporda yer alan verilere göre, 2002 yılında hastanelerdeki yatak sayısı sektörel ayrım yapılmadan toplamda 164.471. 2016 yılında ise yatak sayısının 217.771’e çıktığı görülüyor. Yatak sayısında artış olduğu doğru olsa da, bakanın iddiasına uygun olarak yatak sayıları iki katına çıkmış olsaydı, yaklaşık 329 binlik bir yatak kapasitesinin olması gerekirdi; fakat var olan yatak sayısı bunun bir hayli altında. 2002 yılından 2016 yılına kadar yatak sayısında gerçekleşen artış %32 civarında. Bu artışın büyük bölümü de özel hastanelerdeki artıştan kaynaklanıyor.

Sektörel bir bakış yapıldığında, yatak sayılarına dair veriler aşağıdaki tablodaki gibi özetlenebilir.

Hastanelerdeki yatak sayısını 2002’den bu yana iki katına çıkardık. Şu anda 227 bin yatak kapasitesine sahibiz. Nitelikli yatak sayısını da 19 binden 127 bine çıkarmış durumdayız. 1

Sektörel dağılımda bakıldığında, yatak sayısında en çok artışın özel hastanelerde gerçekleştiği görülüyor, bunun dışında kalan Sağlık Bakanlığı, üniversite ve diğer hastanelerde gerçekleşen değişimler ise yine 2 kat seviyesinde değil.

İddiada nitelikli yatak sayısının da 19 binden 127 bine çıkarıldığı ibaresi yer alıyor. Rapora göre, 2002 yılında 18.934 nitelikli yatak bulunurken; 2016 yılında hastanelerde var olan nitelikli yatak sayısı 113.166. Bakanın paylaştığı sayılar verilere yakın olmakla beraber, tam örtüşmüyor.

Yine nitelikli yataklar açısından sektörel bir değerlendirme yapılırsa, veriler tablodaki gibi seyrediyor. Raporda nitelikli yatak sayısına ait verilerde, yoğun bakım yataklarının bu yataklar kapsamına dahil edilmediği belirtilmiş.

Hastanelerdeki yatak sayısını 2002’den bu yana iki katına çıkardık. Şu anda 227 bin yatak kapasitesine sahibiz. Nitelikli yatak sayısını da 19 binden 127 bine çıkarmış durumdayız. 2

Jülide Sarıeroğlu’nun iddiasında belirttiği üzere, hastane yatak sayılarında 2 katlık bir artış yaşanmadığı, artışın bunun altında, %32 civarında seyrettiği; bununla beraber nitelikli yatak sayılarının ise iddiada belirtilen rakamdan düşük olmakla beraber yakın olduğunu görülüyor.

Sonuç olarak;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   27 Nisan 2018