İzzet Çetin CHP Ankara Milletvekili

Türkiye grev hakkını 1964’te almıştır, ancak AK Parti iktidarında grev ertelemelerine gidilmiştir

24 Temmuz 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar

Grev Erteleme Yetkisi

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, 25 Temmuz 2014 tarihinde TBMM’de yaptığı açıklamada Türkiye’de grev hakkının 1964’te yürürlüğe girdiğini ancak AK Parti iktidarı döneminde grev ertelemelerine gidildiğini iddia etmiştir.

Ankara Üniversitesi DTCF dergisinde yayınlanan makaleye göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sendikal hakların tarihi 1876 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na uzanmaktadır. Ayrıca 1921 ve 1924 Anayasalarında da konuya ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Ancak sözü geçen metinlerde grev hakkı tanınmamıştır. Aksine sendikal haklara da sektörel kriterlere göre kısıtlamalar getirilmiştir. Grev hakkı üzerindeki yasaklamaların kalkması 1961 Anayasası ile mümkün oldu. 1963 yılında yürürlüğe giren 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile grev hakkı, işçiler için, yasal olarak tanınmıştır. Yine aynı yasada, hükümetlerin milli güvenlik ve genel sağlık gerekçeleriyle grev erteleme yetkisi de düzenlenmiştir. Daha sonra 1983 yılında yürürlüğe giren 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nda da grev erteleme yetkisi tanınmıştır. 2012 yılında yürürlükten kalkan bu kanunun yerine kabul edilen 6356 sayılı kanunda da bu yetki tanınmıştır.

Görüldüğü üzere, grev erteleme yetkisi 1963 yılında düzenlenmiş ve o dönemden beri ilgili kanunlarda yer almıştır. Aziz Çelik’in Birikim dergisinde yayınlanan makalesine göre 1963-1980 yılları arasında toplam 252 grev erteleme kararnamesi yayımlanmış; 1983-2007 yılları arasında ise 27 grev erteleme kararnamesi yayımlanmıştır. Ancak bu ikinci dönemdeki kararnameler aracılığıyla 600’ün üzerinde işyeri ve işletmenin etkilendiği tahmin edilmektedir. 2007 yılından sonra ise grev erteleme kararları THY grevi ve Şişecam grevi örneklerinde uygulanmıştır.

İzzet Çetin’in iddiası sendikal hakların tarihçesine göre doğru olmakla beraber, kurulan nedensellikte problemler vardır. Grev erteleme yetkisi AK Parti iktidarı öncesinde de başvurulan bir yöntemdir.

Bu sebeple, CHP Ankara milletvekili’nin iddiasında büyük ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   24 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970