İsmail Ok Bağımsız Bağımsız Balıkesir Milletvekili

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısı 2,8 milyondan 2,2 milyona düştü. Çiftçi 3 milyon hektar araziyi işlemekten vazgeçti.

12 Mayıs 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Tarım & Gıda
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2017 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2017

Çiftçi Sayısı ve Tarım Alanları Azalıyor

Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 12 Mayıs 2017 günü TBMM’de yapmış olduğu konuşmada Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısının 2,8 milyondan 2,2 milyona düştüğünü ve çiftçilerin toplam 3 milyon hektarlık araziyi işlemekten vazgeçtiğini iddia etti. Bu iddiayı analiz etmek için hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili soru önergelerine verdiği yanıtları, hem de TÜİK’in konu ile ilgili açıkladığı istatistikleri inceledik.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, soru önergelerine verdiği yanıtları incelediğimizde, 2006 yılı itibariyle (2006 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmeliğinin uygulanmaya başlandığı tarihtir) sisteme kayıtlı toplamda 2 milyon 761 bin çiftçi bulunduğunu görüyoruz. 2015’e gelindiğinde ise bu sayı 2 milyon 124 bine gerilemiş durumda görünüyor. Yani 10 yıllık süreçte, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçi sayısında yaklaşık 637 binlik bir düşüş ortaya çıkıyor.

Tarım Alanları da Azalıyor

İsmail Ok’un demecinin ikinci kısmında bahsi geçen, 3 milyon hektarlık arazinin ekiminden vazgeçildiği iddiası için de öncelikle TÜİK’in Bitkisel Üretim verilerine bakıyoruz. Burada gösterilen toplam tarım alanlarında da ciddi bir düşüş göze çarpıyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısı 2,8 milyondan 2,2 milyona düştü. Çiftçi 3 milyon hektar araziyi işlemekten vazgeçti. 1

Yukarıdaki tabloda 2002 yılında toplam tarım alanlarının 26,6 milyon hektar (266 milyon dekar) olduğu, 2016 yılında ise 23,8 milyon hektara düştüğü görülüyor. Azalış miktarı 2,8 milyon hektar civarında.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısı 2,8 milyondan 2,2 milyona düştü. Çiftçi 3 milyon hektar araziyi işlemekten vazgeçti. 2

Sonuç olarak, Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   12 Mayıs 2017 Son Güncelleme:   17 Mayıs 2017