İsmail Ok

Buzağı ölümleri ülkemizde yüzde 15 seviyesindedir. Her yıl yaklaşık 500 bin buzağı ölmektedir. Buzağı ölümlerini durdurduğumuzda canlı hayvan ithalatının da kendiliğinden önüne geçilmiş olacak.

6 Kasım 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Tarım & Gıda

Türkiye'de Buzağı Ölümleri Ne Oranda?

25 Ekim 2017’de kurulan ve TBMM’de 5 milletvekili ile temsil edilen İyi Parti’nin Balıkesir milletvekili İsmail Ok, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında seçili zincir marketlerde uygulamaya konulan ucuz et satım kararını eleştirdi. Ok’un iddiası şu şekilde oldu:

“Mağazalarda ithal et satarak küçük esnafı bitirirsiniz. Bu haksız rekabettir. Buzağı ölümleri ülkemizde yüzde 15 seviyesindedir. Her yıl yaklaşık 500 bin buzağı ölmektedir. Buzağı ölümlerini durdurduğumuzda canlı hayvan ithalatının da kendiliğinden önüne geçilmiş olacak.”

İddianın, ucuz et satışının tekelleştirilmesi ve bunun küçük esnaf üzerindeki etkisi şimdilik araştırılabilir değil. Bu durum Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından, haksız rekabete yol açtığı ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Rekabet Kurumuna taşındı. İddiayı Türkiye’deki buzağı ölümleri ve bu durumun canı hayvan ithalatı ile ilişkisi üzerinden inceledik.

Buzağı Ölümleri ile İlgili Resmi Veri Erişimi Kısıtlı

Konuyla ilgili olarak öncelikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TÜİK verilerine ulaşmaya çalıştık. Ancak her iki kaynakta da yıllar içinde gerçekleşen buzağı ölümleri ile ilgili düzenli yayınlanan bir veriye ulaşamadık. Bakanlık tarafından yayınlanan Buzağı Bakım ve Beslenmesi Rehberi’nin kaynak göstermeden verdiği bilgide, Türkiye’de buzağı ölümlerinin %10 seviyesinde olduğu ve bu değerin kabul edilebilir değerlerin yaklaşık iki katı olduğu bilgisine yer veriliyor. Raporda ayrıca buzağıların doğumdan sonraki altı ayın sonunda, yani dana oluncaya kadarki dönemde ölüm oranının %5’in altında tutulması gerektiği ifadeleri yer alıyor. Aynı raporda Türkiye’deki buzağı ölümlerinin %50’sinden fazlasının ishallerden, yaklaşık %25’nin de solunum sistemi hastalıklarından kaynaklandığı bilgisi veriliyor.

480 Bin ila 900 Bin Arasında Değişen Buzağı Ölümleri

Resmi veri olmayışı sebebiyle yaptığımız basit basın taramasında Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın ifadelerine denk geldik. Bayraktar her yıl doğan 3,4 milyon buzağının 480 bin kadarının daha 1 yaşına gelmeden öldüğünü belirtiyor. Bayraktar, genellikle küçük üreticilerin buzağılar için gerekli hijyen koşullarını sağlayamayışını hayvan ölümlerinin gerekçisi olarak öne sürerken, çözüm önerisi olarak köylerde buzağı bakım evlerinin kurulmasını ve hayvanların yetişkinlik çağı gelene kadar buralarda uzmanlarca büyütülmesini dile getiriyor.

Başka bir haberde ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin ifadelerine yer veriliyor. Öğretim üyelerinin açıklamalarında Türkiye’de buzağı ölüm oranlarının %15 civarında olduğu ve 2016 yılında Türkiye’de doğan 6 milyon buzağıdan 900 binin öldüğü ifadelerine yer veriliyor.

Buzağı ölümleri ülkemizde yüzde 15 seviyesindedir. Her yıl yaklaşık 500 bin buzağı ölmektedir. Buzağı ölümlerini durdurduğumuzda canlı hayvan ithalatının da kendiliğinden önüne geçilmiş olacak. 1

2016 yılında 494 bin adet büyükbaş hayvan ithal eden ve ABD’den sonra en büyük canlı hayvan ithalatçısı olan Türkiye’nin 2017 sonunda bu sayıyı 700 bine kadar çıkaracağı öngörülüyor. Türkiye farklı uzmanların demeçlerinde öne sürdüğü yılda 480 ila 900 bin arasındaki buzağı ölümünün önüne geçebilirse, hayvan ithalatına çok büyük oranda ihtiyaç kalmayacaktır.

Konu ile ilgili resmi veri eksiklikleri problem teşkil etse de, basın taramalarından ve uzmanların konuya dair görüşlerinden yola çıkılarak iddia büyük ölçüde doğrulanabiliyor.

Sonuç olarak;

İsmail Ok'un İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   9 Kasım 2017