İsmail Ok Bağımsız Bağımsız Balıkesir Milletvekili

Almanya'da neredeyse güneş yok, neredeyse enerjisinin üçte birini güneş enerjisinden sağlıyor.

13 Ağustos 2015 tarihinde Balıkesir 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Enerji
BENGI CENGIZ
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2015 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2015

Almanya enerjisinin üçte birini güneşten mi karşılıyor?

Geçtiğimiz hafta madencilik konusunda AB uyum çalışmalarının Bakanlar Kurulu kararı ile 2016’ya ertelenmesi, kömür ve ilişkili konuları tekrar gündeme getirmişti. Bu çerçevede ilgili bir açıklama da MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’tan geldi. Ok, bir süredir tartışmalara yol açan Balıkesir SEKA Fabrikası’nın satışına değindi. SEKA Fabrikası’nın satışı sonrası termik santrale dönüştürülmesi planını eleştiren Ok, Balıkesir’de yapılacak bir termik santralin risklerinden bahsetti. Ok, konuşmasında yenilenebilir enerjiye dikkat çekerek, Balıkesir’in güneş yönünden oldukça şanslı olduğunu söylerken, güneş yönünden fakir olan Almanya’nın enerjisinin neredeyse 3’te 1’inin güneş enerjisinden sağlandığını iddia etti.

Balıkesir’de güneş oldukça kuvvetli, Almanya’da ise değil

Balıkesir Milletvekili Ok’un iddiasına göre Balıkesir güneş enerjisi yatırımlarının değerlendirilebileceği kadar çok güneş alıyor, ancak yatırımlar fosil yakıtlara ve termik santrallere yapılıyor. İddiaya göre güneş alma süresi açısından dezavantajlı olan Almanya’da ise güneş enerjisi toplam enerjisinin üçte birini karşılıyor.

Almanya'da neredeyse güneş yok, neredeyse enerjisinin üçte birini güneş enerjisinden sağlıyor. 1

Bu iddiayı incelemek için öncelikle Balıkesir’in ortalama güneşlenme süresine bakmak gerekiyor. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün ve sektörde yer alan firmaların sağladığı verilere göre Türkiye’de yılda ortalama 2640 saat, Balıkesir de ise yılda ortalama 2686 saat güneş görülüyor. Almanya’da ise güneşlenme süresi yılda ortalama 1600 saat. MHP’li Ok haklı, Almanya Türkiye’den çok daha az güneş görüyor. Nitekim bu durum aşağıda göreceğiniz Avrupa güneşlenme haritasında da apaçık ortada. Türkiye, Avrupa’da en çok güneş alan ülkelerden biri.

 

Almanya'da neredeyse güneş yok, neredeyse enerjisinin üçte birini güneş enerjisinden sağlıyor. 2

Almanya yenilenebilir enerjide hedefine henüz ulaşmadı

Almanya’nın güneş konusunda avantajı görece az ancak ülke güneş enerjisi de dâhil yenilenebilir enerji konusunda oldukça başarılı ve iddialı. Almanya’nın 2020 yılına kadar  elektrik tüketiminin yüzde 35’ini, toplam enerji talebinin ise yüzde 18'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak gibi bir hedefi var. MHP’li Ok’un iddiasına bakılırsa, ülke bu hedefine güneş enerjisi kullanarak ulaşmış görünüyor.

Güneş Enerjisi Endüstrisi Birliği’nin 2014 yılında yayınladığı rapora göre Almanya elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 7’sini güneş enerjisinden sağlıyor. Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi araştırma kuruluşu Fraunhofer Enstitüsü’ne göre de 2014 yılında güneş enerjisinden üretilen elektrik toplam talebin yaklaşık yüzde 7’sini karşılamış. Fakat içinde güneşin yanı sıra rüzgâr, biyokütle gibi diğer fosil olmayan kaynakları da barındıran yenilenebilir enerji üretimi, toplam elektrik talebinin yüzde 31’ini karşılıyor. Diğer bir deyişle, Almanya elektrik talebinin neredeyse üçte birini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor, sadece güneşten değil.

Sonuç olarak MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   13 Ağustos 2015 Son Güncelleme:   17 Ağustos 2015