İsmail Kahraman Meclis Başkanı TBMM Başkanı

Avrupa Konseyinin operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla bütçeye en fazla katkı yapan ülkelerden biri Türkiye olmuştur.

16 Eylül 2016 tarihinde Strazburg ' söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Güvenlik
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2016 Son Güncelleme: 19 Eylül 2016

Avrupa Konseyinin operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla bütçeye en fazla katkı yapan ülkelerden biri Türkiye olmuştur.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Avrupa Konseyi Parlamento Başkanları Konferansı için Strazburg’daydı. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin parlamento başkanlarının katılımıyla iki yılda bir düzenlenen konferansın bu seneki oturumları “Avrupa’da göç ve mülteci krizi”, "Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün beraber teşvik edilmesi" ve “Irkçılık karşıtı ve kapsayıcı toplumlar için parlamentoların nefrete karşı harekete geçmesi” başlıkları altında düzenlendi. Konferansın ardından basın açıklamasında bulunan İsmail Kahraman, Türkiye’nin Konseyin operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla bütçeye en fazla katkı yapan ülkelerden birisi olduğunu iddia etti.

Avrupa Konseyi 2016 Yılı Bütçesine 20 Milyon Euro Fazla Katkı

Avrupa Konseyi bütçesinin çok büyük bir kısmı İnsan Hakları, Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasi başlıkları altında yürütülen çalışmalara tahsis ediliyor. Daha önceden yıllık bazda düzenlenen bütçe ve program 2012 yılından bu yana ikişer yıllık dönemler için hazırlanıyor. Konseyde 2014-2016 döneminde toplam 29 alt program yürütülüyor.

Bütçe temel olarak üye ülkelerin katkılarıyla hazırlanıyor. Devletlerin yapacağı katkı miktarları ise ülkelerin nüfus ve GSYH’lerine göre şekilleniyor.  2015 yıl sonuna kadar Konsey bütçesine en fazla katkı sağlayan ülkeler Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Rusya’dan oluşuyordu. 2016 yılında Türkiye de resmi olarak bütçeye en fazla katkı sağlayan ülkeler statüsüne sahip oldu. Türkiye’nin de dahil olduğu bu grubun olağan bütçeye toplam katkısı %65 civarında. Tabloda da görüldüğü gibi 2015-2016 yılları arasında Türkiye’nin konsey bütçesine katkısı yaklaşık 20 milyon Euro artmış.

Avrupa Konseyinin operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla bütçeye en fazla katkı yapan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. 1
Kaynak: Avrupa Konseyi 2016-17 Programı ve Bütçesi

Avrupa Konseyi’nin 2016-2017 Program ve Bütçe bülteni 2016 yılında Türkiye’nin bütçeye en fazla katkı yapan ülkeler arasında yer aldığını açıkça gösteriyor. Bu durumda TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   16 Eylül 2016 Son Güncelleme:   19 Eylül 2016