26 Eylül 2014 tarihinde New York 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Çevre & İklim
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Karbon salımı artıyor mu azalıyor mu?

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce İklim Değişikliği oturumları için bulunduğu New York’da Türkiye’nin karbon salımını %21 oranında azalttığını iddia etmiştir.

Öncelikli olarak Güllüce’nin bu iddiasında karbon salımının hangi alanlarda ve  dönemlerde azalma gösterdiği konusuna bir açıklık getirmediğini belirtmek gerekiyor. 

Dünya Bankası verilerine göre karbon salımı artıyor

Dünya Bankası ülkelerin karbon salımlarını hesaplarken katı, sıvı ve gaz haldeki fosil yakıt tüketimlerini ve çimento üretimini dikkate almaktadır. Dünya bankası verilerine göre Türkiye’nin 1990’daki toplam karbon salımı miktarı 145.855.000 tondur. 2010’a gelindiğinde ise bu miktar 298.002.000  tona yükselmiştir. Aynı dönem içinde kişi başına düşen karbon salımı miktarı 2,7 tondan 4,1 metre tona yükselmiştir.

Sadece enerji tüketimini dikkate alarak hesaplamalar yapan U.S. Energy Information Administration verilerine göreyse, Türkiye’nin yıllık karbon salımı miktarı 2002’de 194.533 milyon tondan 2011’de 269.366 milyon tona yükselmiştir. Aynı dönem içerisinde enerji tüketimi kaynaklı kişi başına düşen karbon salımı miktarı 2,800 tondan 3,761 tona yükselmiştir.

Son olarak TÜİK verilerine göreyse CO2 eşdeğeri olarak 2012 yılı toplam seragazı emisyonu 1990 yılına göre %133,4 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,4 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2012 yılında 5,9 ton/kişi olarak hesaplandı.Sonuç olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin iddiasında doğruluk payı yoktur.

 

Güncelleme notu: Mayıs 2015'te TÜİK'in yayınladığı "Sera Gazı Emisyon Envanteri" verilerine göre,  2013 yılında toplam seragazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 459,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı.  2012 yılında toplam seragazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 439,9 milyon ton (Mt) olarak bildirilmişti. CO2 eşdeğeri olarak 2013 yılı toplam seragazı emisyonu 1990 yılına göre %110,4 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,96 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2013 yılında 6,04 ton/kişi olarak hesaplandı.

 

Sonuç olarak;

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   26 Eylül 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970