İdris Güllüce AK Parti T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı

Helikopterini, tankını ve savunma sanayiinin yüzde 75’ni yapan ülke olduk

4 Ağustos 2014 tarihinde İstanbul 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Güvenlik
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Savunma Sanayii'nde Yerlileşme Oranları

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 4 Ağustos 2014 tarihinde, İstanbul’da yaptığı açıklamada savunma sanayiinin % 75’inin yerli sermayeyle karşılandığını iddia etti.

Buna benzer bir açıklama 31 Temmuz 2014 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından Afyon’da yapılmıştı. Eroğlu iddiasında Türkiye savunma sektöründe yerlileşme oranının % 65 – 70’lere yaklaştığını ifade etmişti. Güllüce ise bu oranı % 75’e taşıdı. Eroğlu’nun iddiasının geçerliliğini test etmek için başvurulan kaynaklar tekrar gözden geçirilerek Güllüce’nin iddiasının geçerliliğine bakıldı.

Daha önce yapılan analizde kullanılan kaynaklar Savunma Sanayii Müsteşarlığı faaliyet raporları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin hazırladığı Türkiye Savunma Sanayii Sektör Raporu ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği’nin dökümanlarıydı.

Bu veri kaynaklarından ortaya çıkan sonuçlar aşağıdadır:

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın hazırladığı Performans Programı 2014 raporunda Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz sunuşta 2012 rakamlarıyla, TSK ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranının % 60’a ulaşmış olduğunu ifade etmiştir.

TOBB’un Ağustos 2011’de çıkan raporunda 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 tarihinde TSK ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılama oranlarını belirtmiştir.

24 Ağustos 2013 tarihli haberde Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği başkanı Latif Aral Aliş de yerlileşme oranının % 54’e ulaştığını ifade etmiştir.

Bu bilgilere göre derlenen tabloda söz konusu verileri bulabilirsiniz:

 

Yıllar

Savunma sanayiinde yerlileşme oranı

2003

% 25

2006

% 36,7

2007

% 41,6

2008

% 44,2

2009

% 45,7

2010

% 52,1

2011

-

2012

~% 54 - 60

 

Eldeki veriler göz önüne alındığında savunma sanayiindeki mevcut yerlileşme oranının % 54 ile % 60 arasında bir yerde olduğu iddia etmek en makul tahmin olarak gözükmektedir. Genel değerlendirmede 2003 – 2012 arası yerlileşme oranının iki katına çıktığı da göz ardı edilmemekle birlikte Güllüce’nin iddiası ciddi ölçüde abartı içermektedir. Kabinedeki üç bakanın yerlileşme oranı ile ilgili dile getirdikleri birbirinden farklı rakamlar bir tutarlılık sorununu gözler önüne sermekle birlikte ve kullanılan istatistiğin ciddi oranda politik amaçlarla kullanıldığının açık göstergesidir.

Sonuç olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur. 

Sonuç olarak;

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   4 Ağustos 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970