İdris Bal Bağımsız Bağımsız Kütahya Milletvekili

Uyuşturucu kullanım yaşı 11’in altına düştü. Son 9 yılda tedaviye başvuranlar 19 kat arttı

21 Ağustos 2014 tarihinde Twitter hesabın 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Politika
Batuhan
BATUHAN ERSUN
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Uyuşturucu Kullanım Yaşı Düştü, Tedaviye Başvuranlar Arttı

Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, 21 Ağustos 2014 günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 11’in altına düştüğünü ve uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle tedaviye başvuranların sayısında 19 kat artış olduğunu iddia etti.

TÜİK’in “Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerine” bakıldığında 2013 yılında tüm bağımlılık yapan maddeler kapsamında güvenlik birimlerine getirilen çocuklardan 393’ünün 11 yaşın altında olduğu görülüyor. Bu rakam 12-14 yaş için 8628 olurken, 15-17 yaş için de 39219 olmuştur. Dolayısıyla uyuşturucu kullanımının 11 yaş ve altına kadar düştüğü iddiası verilerle doğrulanmıştır.

Uyuşturucu tedavisi sebebiyle başvuru yapanların sayısına da CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun T.C. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi aracılığıyla bakılacaktır. Müezzinoğlu’nun 24.07.2014 tarihinde verdiği yazılı yanıtta bulunan 2004-2012 yılları arasında uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle ayakta veya yatarak tedavi olanların sayısı aşağıdaki tabloda görülebilir.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

12756

17211

29776

40901

66107

108687

142200

174229

227298

Tablodan da görüleceği üzere 2004 yılından 2012 yılına gelinene kadar tedaviye başvurma sayısı artmıştır. Daha spesifik olmak gerekirse bu sayı 17.82 kat artış gerçekleşmiştir. Bal’ın iddiasında 2013 yılını da hesaba katmış olma ihtimali düşünülürse bu rakamın 19’a ulaşmış olması olasıdır.

Dolayısıyla İdris Bal’ın iddiasında doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   21 Ağustos 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970