İdris Bal Bağımsız Bağımsız Kütahya Milletvekili

Avrupa'da % 27 olan dolaylı vergi oranı Türkiye'de % 69 ile rekor seviyeye ulaştı.Yani Türkiye'de dolaylı vergiler Avrupa Birliğinin 2,5 katı.

7 Ağustos 2014 tarihinde Sosyal Medya 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Genel Ekonomi
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Avrupa'da % 27 olan dolaylı vergi oranı Türkiye'de % 69 ile rekor seviyeye ulaştı.Yani Türkiye'de dolaylı vergiler Avrupa Birliğinin 2,5 katı.

Bağımsız Kütahya milletvekili İdris Bal, 7 Ağustos 2014 tarihinde, Twitter hesabında yaptığı açıklamada AB ülkelerinde % 27 olan dolaylı vergi oranının Türkiye’de % 69 ile rekor bir seviyede olduğunu iddia etmiştir.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılı genel bütçe gelirleri istatistiklerinden derlenen dolaylı vergi kalemlerini tabloda görebilirsiniz (birimler milyar TL cinsindendir).

 

Dolaylı Vergi Kalemleri

 

3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

134,8

4. Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler

68,2

5. Damga Vergisi

9,4

6. Harçlar

12,9

Toplam Bütçe Gelirine Oranı

% 69,1

 

Eurostat tarafından yayınlanan “Taxation Trends in the European Union” başlıklı 2014 tarihli raporun verilerine göre dolaylı vergilerin toplam vergi geliri içindeki payının 28 ülkeli AB ortalaması % 34,5 olarak belirlendi. Fakat raporda dolaylı vergiler ile ilgili en güncel veriler 2012 yılına aittir.

Bu durumda Bal’ın iddiasının Türkiye ile ilgili olanı doğru iken AB ile ilgili olanı konusunda soru işaretleri vardır. Fakat iddia ile ilgili olarak söz konusu miktarlar arasında da çok fark olmadığına ve genel söylemi önemli ölçüde bozmadığına dikkat edilmiştir.

 

 

Sonuç olarak, Bağımsız Kütahya milletvekili İdris Bal’ın iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

 

Sonuç olarak;

Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   7 Ağustos 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970