İdris Bal Bağımsız Bağımsız Kütahya Milletvekili

2002'ye kadar 7-8 milyar lira özelleştirme yapılmışken, 2002'den sonra 50 milyar lira özelleştirme yapıldı.

30 Mart 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme

Özelleştirmeler Zirve Yapmış

Demokratik Gelişim Partisi (DGP) Başkanı İdris Bal, 30 Mart 2015’de TBMM’de düzenlediği basın açıklamasında, Türkiye’de yapılan özelleştirme tutarının 2002’ye kadar 7-8 milyar dolar civarında olduğunu, 2002’den bu yana ise 50 milyar doları aştığını iddia etmiştir.

1986-2003 Dönemi Toplam Özelleştirme Miktarı 8,2 Milyar $

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı özelleştirme ile ilgili en güncel verilere ulaşılabilen resmi bir kaynak. Siteye göre ağırlıklı olarak tesis/varlık satışı (%48) ve blok satış (%33) yöntemleri olmak üzere, Türkiye’de yapılan özelleştirme işlemleri yıllar içerisinde gözle görülür bir şekilde artmıştır. 1986-2003 yılları arasında yapılan özelleştirmelerin toplam tutarı 8,2 milyar dolar civarındayken, 2003’den bugüne kadarki özelleştirmelerin tutarı ise 57 milyar doların üzerindedir. Senelere göre daha detaylı rakamlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan elde edinilen bilgilere göre şu şekilde bir dağılım göstermektedir:

2002'ye kadar 7-8 milyar lira özelleştirme yapılmışken, 2002'den sonra 50 milyar lira özelleştirme yapıldı. 1

Görüldüğü gibi gerçekten de 1986-2003 arasındaki toplam özelleştirme performansı sonraki yılların son derece altında kalıyor. Sadece 2013 yılında yapılan toplam özelleştirme miktarı 1986-2003 arasında yapılan top özelleştirme miktarından fazladır. Sonuç olarak DGP Genel Başkan İdris Bal’ı iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   30 Mart 2015 Son Güncelleme:   1 Nisan 2015