Hülya Güven CHP İzmir Milletvekili

... cinsel suçlar kapsamında dosya sayısı 2002 yılında 8.146 iken 2011’de 32.991’e çıkmış, 2012 yılında çocuğun cinsel istismar sayısı ise 33.993.

11 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Adalet
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Türkiye'de Cinsel İstismar ve Suç Konusu

CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven, 11 Haziran 2014 tarihinde, TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye'de cinsel suçlar kapsamındaki dosya sayısının 2002’de 8136 iken 2011’de 32991’e çıktığını, çocuğun cinsel istismar sayısının da 33993 olduğunu iddia etmiştir.

Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı Adli İstatistikler (2012) veritabanını kaynak olarak aldığımızda cinsel suçlar kapsamında değerlendirilebilecek 3 ayrı göstergenin olduğu görülüyor. Bunlar cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suç sayılarıdır. Güven’in konuşmasında iddia ettiği artış daha genel bir gösterge olan cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç sayısında olmaktadır. Fakat yine de dört ayrı kategoride verileri tabloda görebilirsiniz.

Cinsel Suçlar

2002

2012

Artış

Çocuğun cinsel istimarı suç sayısı

7258

20263

% 179

Cinsel saldırı suç sayısı

7499

9308

% 24

Cinsel taciz suç sayısı

4302

15580

% 262

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç sayısı

8146

42405

% 420

Adalet Bakanlığı verileri Güven’in iddiasıyla tam olarak uyuşmamaktadır. Fakat Güven’in iddia ettiği gibi bir artış olduğu da ortadadır. Bu artışın bir nedeni Adalet Bakanlığı istatistikleri tutarken 2009 yılında yaptığı birim değişikliğidir. Veritabanında 2009’dan önce dosya sayısı sayılırken 2009’dan sonra suç sayılmaya başlamıştır. Bir tek dosya içinde birden fazla suçun olabileceği akılda tutularak göstergedeki değişimler incelenmelidir.

Bunun dışında, Güven 2012 yılı çocuğa cinsel istismar suç sayısını 33993 olarak vermiştir. Bu veri hatalıdır, resmi istatistiklere göre gerçek rakam tablodaki gibidir.

Dolayısıyla, CHP İzmir milletvekili Hülya Güven’in iddiasında kısmen doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Hülya Güven'in İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   11 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970