Hasip Kaplan HDP Şırnak Milletvekili

Türkiye’de her 5 kişiden 1’i rüşvet veriyor

26 Mart 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Adalet

Rüşvet Çalışması

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, MHP’nin vermiş olduğu imar işlerinde oluşturulan rant lobileri ile yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırılması, önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla verdiği Meclis araştırma açılması önergesinin görüşmelerinde yaptığı konuşmada Türkiye’de her 5 kişiden birinin rüşvet verdiğini iddia etti.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün hazırladığı Küresel Yolsuzluk Barometresi 2003’ten beri dünyada yolsuzluk ile mücadele politikalarına veri sağlamak için yayınlanıyor. Örgütün birçok ülkede araştırma şirketleri ile anlaşarak yaptığı araştırma dünyada yolsuzlukla ilgili en önemli araştırmalardan birisi olarak gösteriliyor.

2013 yılında yayınlanan Küresel Yolsuzluk Barometresi’ne göre Türkiye’de telefon yardımıyla anket yapılan 1027 kişinin yüzde 21’i  eğitim, yargı, sağlık, polis, tapu, vergi ve izin gibi işlemlerini yaparken rüşvet verdiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 27’si eğitim ile ilgili işlemlerini yaparken rüşvet verdiğini belirtirken, yüzde 23’ü polis ve yüzde 22’si de tapu işlemlerinde rüşvet vermek durumunda kaldığını ifade etti.

Türkiye’de her 5 kişiden 1’i rüşvet veriyor 1

Aynı rapora göre katılımcıların yüzde 54’ü geçmiş yıllara göre yolsuzluğun arttığını düşünüyor. Bu oran 2005’te yapılan ankette yüzde 39 seviyelerindeydi. Hükümeti yolsuzlukla mücadelede başarılı olduğunu düşünenlerin oranı ise 2011 yılına göre yüzde 18 düşerek yüzde 41 oldu.

Genel değerlendirmede, Kaplan’ın iddiası Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün verileriyle desteklenmektedir. HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   26 Mart 2015 Son Güncelleme:   30 Mart 2015