Hasip Kaplan HDP Şırnak Milletvekili

Türkiye’de 20 milyon yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

20 Kasım 2014 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Türkiye Nüfusunun Kaçı Yoksulluk Sınırının Altında?

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, 20 Kasım 2014’teki TBMM Genel Kurulunda Türkiye’de 20 milyon insanın yoksulluk sınırının altında yaşadığını iddia etmiştir.

TÜİK’in 22 Eylül 2014’de yayınlanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (2013) Türkiye’de hane halkı ekonomik durumu hakkında resmi verileri yansıtmaktadır. TÜİK maddi yoksulluk sınırını sayısal olarak tespit ederken ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelirin %50’sine göre hesaplama yapmaktadır. TÜİK’e göre 2013 yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir geliri 13.250 TL’dir.

Bu yönteme göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelirinin yıllık 6.625 TL, aylık ise 552 TL’nin altında kaldığı durumlarda yoksulluktan söz etmek gerekir. Bu durumda TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun %15’i yoksulluk sınırının altında kalmaktadır. Türkiye nüfusunu 76 milyon olarak alırsak bu rakam 11,4 milyona tekabül etmektedir. Bu rakam Hasip Kaplan’ın iddia ortaya sürdüğü 20 milyonun çok altında kalmaktadır.

Fakat basit bir medya taraması yapıldığında konuyla ilgili en çok referans verilen kaynağın Türk-İş’in düzenli olarak yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı çalışmaları olduğunu görüyoruz. Türk-İş yoksulluk sınırı hesaplaması yaparken gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaları dikkate almaktadır. Buna göre 2014 Mayıs verilerine göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının üzerinde bir hayat yaşaması için aylık en az 3.770 TL geliri olması gerekir.

Görüldüğü gibi TÜİK ve Türk-İş’in yoksulluk sınırı hesaplama sonuçları arasında ciddi bir fark vardır. TÜİK verileri dikkate alındığında Hasip Kaplan’ın iddiası doğruluktan uzak kalsa da Türk-İş’in hesaplaması iddiayı doğrular niteliktedir.

Bu durumda HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın iddiasında büyük ölçüde doğruluk payı vardır diyebiliriz.

Sonuç olarak;

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   20 Kasım 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970