Hasan Ören CHP Manisa Milletvekili

İş kazası oranı AB ülkelerinde yüzbinde 1.8 iken, Türkiye'de bu rakam 15.4'dür.

9 Eylül 2014 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar

AB ve Türkiye'de İş Kazası Oranları

CHP Manisa milletvekili Hasan Ören, 9 Eylül 2014 tarihinde, TBMM’de yaptığı açıklamada, AB ülkelerinde iş kazası oranı yüz bin çalışanda 1,8 iken Türkiye’de bu rakamnın 15,4 olduğunu iddia etmiştir.

Tüm dünyada iş kazası istatistikleri iş kazası tanımındaki değişik görüşler ve ülkelerin bu tür verileri toplama ve kamuya açık sunma konusundaki isteksizlikleri nedeniyle oldukça tartışmalı rakamlar içerir. Bu iddiayı analiz için yapılan araştırmada da veri toplamadaki standardizasyon eksikliği nedeniyle anlamlı bir sonuca ulaşmak mümkün olmamıştır.

Türkiye’de iş kazası istatistiklerini tutan kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en güncel verisi 2012 yılı için yaklaşık 74 bin iş kazası olduğunu ve bu kazalar sonucunda 745 işçinin hayatını kaybettiğini belirtmektedir. Fakat bu istatistikler kayıt altına alınmış iş kazaları kapsamaktadır. TÜİK’in 2013 yılında anket yöntemiyle yaptığı araştırmadan ulaştığı sonuçlara göre son 12 ayda iş kazası geçiren kişi sayısı 706 bin’dir. Bu gösterge önemli ölçüde iş kazası vakasının kayıt dışı olduğunu ortaya koymaktadır.

Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi’nin (DISK-AR) Türkiye’deki işçi statüsünde kayıtlı çalışan üzerinden yaptığı heseaplamada Türkiye’de ölümlü iş kazası oranı yüz binde 14,3’tür. Bu oran 27 ülkeyi kapsayan AB ortalamasında her yüz bin kişide 2,1’dir. Fakat Türkiye’de resmi istatistiklerde bu oran hesaplanmamaktadır. Bu yüzden resmi istatistik kurumundan onaylı bir veri değildir.

Fakat şu an Türkiye’de gündeme konu olan işçi ölümleri sayısı 1200 – 1500 aralığında dolaştığını dikkate aldığımızda, kayıtlı işçi nüfusunun 12 milyon civarı kabul edersek, yüz bin kişide ölümlü iş kazasının 12 – 17 arasında olması olasıdır.

 

Kaynak karmaşasını dikkate alarak, CHP Manisa milletvekili Hasan Ören’in iddiasında kısmen doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Manisa Milletvekili Hasan Ören'in İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   9 Eylül 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970