Hakkı Saruhan Oluç HDP İstanbul Milletvekili

Emeklilerin yüzde 80'ine yakınını 55 ve yukarı yaştakiler oluşturuyor…Türkiye'de emeklilikte ortalama ömür beklentisi 17,5 yıl. OECD ve Avrupa ortalamasının oldukça altında. Emeklilikte ortalama ömür beklentisi Fransa'da 25 yıl, Yunanistan'da 24 yıldır.

27 Ekim 2020 tarihinde TBMM Grup Toplantısı'nda söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar

Türkiye'de Emeklilikte Ortalama Yaşam Beklentisi

HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, 27 Ekim 2020 tarihinde TBMM’de yapmış olduğu konuşmasında Türkiye’deki emeklilerin yaşlarına ve ortalama yaşam beklentilerine dair açıklamalarda bulundu. Hakkı Saruhan Oluç yaptığı konuşmada şu iddiada bulundu: “Emeklilerin yüzde 80'ine yakınını 55 ve yukarı yaştakiler oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin genç emekliler ülkesi olduğu iddiası da doğru olarak ortaya çıkmıyor. Türkiye'de emeklilikte ortalama ömür beklentisi 17,5 yıl. OECD ve Avrupa ortalamasının oldukça altında. Emeklilikte ortalama ömür beklentisi Fransa'da 25 yıl, Yunanistan'da 24 yıldır.”

Hakkı Saruhan Oluç’un iddiasının ilk kısmında yer alan, emeklilerin %80’ine yakınının 55 yaş ve yukarısındakilerin oluşturdu söylemişti. DİSKAR’ın Ekim 2020 tarihinde yayınladığı Türkiye’de emeklilerin durumu ve EYT gerçeği raporunda, Türkiye’de 35-44 yaş grubundaki emeklilerin %1, 45-49 yaş grubundaki emeklilerin %4 ve 50-54 yaş grubundaki emeklilerin %16’sının yer aldığı yazılmış. DİSKAR verilerine göre, tüm yaş grupları arasında en yüksek emeklilik yaşı %37 ile 65 ve üstü yaş grubuna ait. 55-59 yaş arası emeklilerin oranı ise %21’dir. Bu bağlamda hem raporda yer alan ifadeye hem de hesaplamalara göre Türkiye’nin genç emekliler ülkesi olmadığı ortaya çıkıyor. Emeklilerin %79’u 55 yaş ve üzeridir. Yani, Türkiye’de emeklilik yaşı düşük değil aksine emeklilerin yaş ortalaması yüksektir.

Hakkı Saruhan Oluç iddiasının devamında Türkiye'de emeklilikte ortalama yaşam beklentisinin 17,5 yıl, Fransa'da 25 yıl, Yunanistan'da 24 yıl ve Türkiye’nin OECD ve Avrupa ortalamasının oldukça altında olduğunu iddia etmişti. OECD’nin 2018 yılında yayınladığı Emeklilikte Ortalama Yaşam Beklentisi raporuna baktığımızda, OECD ortalaması erkeklerde 17,8 kadınlarda 22,5. Türkiye ise listenin 37 sırasında yer alırken ortalama yaşam beklentisi erkeklerde 15,3 kadınlarda ise 19,8. Emeklilikte ortalama yaşam beklentisinin en yüksek olduğu ilk beş ülke Fransa, İspanya, Yunanistan, Belçika ve İtalya.

Sonuç olarak, 27 Ekim 2020 tarihinde Hakkı Saruhan Oluç’un yapmış olduğu meclis konuşmasında belirttiği gibi emeklilerin %79’u 55 yaş ve üzerindedir. Buna bağlı olarak, Türkiye’de genç emekliler ülkesi değil. Emeklilikte ortalama yaşam beklentisine baktığımızda ise, Türkiye 45 ülke arasından 37. sırada yer almaktadır. Emeklilikte ortalama yaşam beklentisi ise erkekler için 15,3 kadınlar için 19,8’dir. Ortalama yaşam beklentisi ise 17,6.

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   5 Kasım 2020