Gürkut Acar CHP Antalya Milletvekili

...kadınlar erkeklerle aynı işi yapıyor ama yüzde 20 eksik ücret alıyor.

21 Şubat 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Politika
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 21 Şubat 2015 Son Güncelleme: 24 Şubat 2015

Kadınlar Erkeklere Oranla Daha Az Kazanıyor

Kadınların istihdam ve ücret eşitsizliği sorunlarının araştırılıp, alınacak önlemlerin berlirlenmesi amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını öngören önerinin gündeme alınması için TBMM’de konuşma yapan CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, aynı işi yapan kadınların, erkeklerden yüzde 20 daha eksik ücret aldığını iddia etti.

Acar: Kadınlar erkeklerden yüzde 20 eksik ücret alıyor

TÜİK’in 2010 yılını içeren Kazanç Yapısı Araştırması bulgularına göre yıllık ortalama brüt kazanç erkekler için 19.683 TL iken kadınlar için 19.728 TL. İlk bakışta dikkati çeken bu görece eşit durum, iş gücüne katılan erkek ve kadınların farklı eğitim durumlarından kaynaklanıyor. İş gücüne katılan kadınların önemli bir kısmı, erkeklerin aksine, eğitim durumu yükseköğretim ve üstü kadınlar oluşturuyor. Bu tür farklılıkların standardize edildiği karşılaştırmalarda ücret dengesi erkeklerin lehine değişiyor.

...kadınlar erkeklerle aynı işi yapıyor ama yüzde 20 eksik ücret alıyor. 1

Kadın–erkek arası ücret farklılığı eğitim durumlarına göre bakıldığında %10 ile %19,5 aralığında değişiyor. Ana iş kollarına göre karşılaştırma yapıldığında ise ücret farkı meslek gruplarının kendi dinamikleri içinde farklılaşıyor.

...kadınlar erkeklerle aynı işi yapıyor ama yüzde 20 eksik ücret alıyor. 2

Acar’ın konuşma metninden iddiasına konu olan ana meslek grubunun profesyonel meslek mensupları olduğu anlaşılıyor, ki bu iş kolundan kadınlar erkeklerden %19,4 daha az kazanç elde ediyorlar.

Dünya Ekonomik Forumu: Türkiye’de kadınlar erkeklerin %62’si kadar kazanıyor

Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF) hazırladığı Küresel Cinsiyet Ayrımı (The Global Gender Gap) raporuna göre; Türkiye ücret eşitsizliğinde 131 ülke arasından 87. sırada. DEF’in iş dünyasında uyguladığı anketlerden elde edilen ücret eşitsizliği verilerine göre, Türkiye’de kadınlar erkeklerin %62’si kadar kazanıyorlar. Raporun ekonomik katılım ve fırsatlarda kadın-erkek ayrımını gösteren genel endeksinde ise Burundi, Norveç ve Malavi ilk üç sıradayken Türkiye 142 ülke arasında 132. sırada.

Eurostat: AB’de kadının saatlik kazancı erkekten %16,4 daha az

Eurostat’ın 28 AB ülkesini kapsayan 2012 yılına ait araştırmasında saatlik brüt kazançta kadın erkekten %16,4 daha az kazanırken, bu oran Euro bölgesinde %16,7’ye çıkıyor. Üye ülkelerden Slovenya’da kadın-erkek arası ücret farkı %2,5’a kadar düşerken, Estonya’da bu oran %30’a kadar çıkabiliyor. Ekonomik aktivitelere göre karşılaştırma yapıldığında ise hem ücret farkı hem de üye ülkeler arası farklılıklar artıyor. Finans ve sigorta sektöründe Estonya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki ücret farklılıkları %45’e ulaşıyor.

Genel değerlendirmede, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   21 Şubat 2015 Son Güncelleme:   24 Şubat 2015