Gaye Usluer CHP Eskişehir Milletvekili

Türkiye’de üniversite öğrencisi sayısı iki milyon civarında, ancak onlar için sağlanan yurt sayısı bunun onda biri.

11 Ekim 2017 tarihinde İngiltere Parlamentosu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Eğitim

Devlet Yurtlarının Kapasiteleri Yeterli mi?

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, geçtiğimiz hafta İngiltere parlamentosunda Türkiye’deki eğitim sistemine dair bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Türkiye’de öğrencilerin sorunlarına ve eğitim sistemindeki aksaklıklara değinen Usluer, Türkiye’de üniversite öğrencisi sayısının iki milyon civarında olduğunu ancak yurt sayısının bu rakamın onda biri olduğunu iddia etti.

Öğrenci Sayılarında Artış Mevcut

Türkiye’deki özel ve devlet üniversitelerindeki öğrenci sayılarını araştırmak için öncelikle Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’nun web sitesindeki istatistiklere başvuruyoruz. Buna göre 2016-2017 eğitim öğretim yılındaki öğrenci sayıları şu şekilde:

Türkiye’de üniversite öğrencisi sayısı iki milyon civarında, ancak onlar için sağlanan yurt sayısı bunun onda biri. 1

Türkiye’de üniversite öğrencisi sayısı iki milyon civarında, ancak onlar için sağlanan yurt sayısı bunun onda biri. 2

Tablolarda farklı seviyelerdeki öğrenci sayıları görülmekte. Yurt konusunda önceliğin lisans öğrencilerinde olduğu göz önünde bulundurularak, iddiadaki öğrenci sayısı ile lisans öğrencilerinin kastedildiği kabul edilebilir. Buna göre 2016-2017 yılında lisans öğrencisi sayısı 2 milyon 149 bin. Bir önceki eğitim öğretim yılında ise bu sayı 2 milyon 40 bin civarında. Yani 1 yılda lisans öğrencisi sayısında yaklaşık 100 bin kişilik artış olmuş.

Yurt Kapasitelerinde Artış Var Ancak Yeterli Değil

Kredi Yurtlar Kurumu’nun faaliyet raporlarını incelediğimizde ise kurumun 81 il, 207 ilçede toplam 683 yurdu olduğu görülüyor. 3 yurt da yurtdışında bulunmakta. Bu 683 yurttaki yatak kapasitesi ve cinsiyetlere göre dağılımı da şöyle:

Türkiye’de üniversite öğrencisi sayısı iki milyon civarında, ancak onlar için sağlanan yurt sayısı bunun onda biri. 3

Ayrıca söz konusu raporda 2016’da yapılan 414.664 başvurunun 337.570 tanesinin yurtlara yerleştirildiği belirtilmekte.

Sayılara baktığımızda, yurtlardaki yatak kapasitesinin öğrenci sayısının altında kaldığı görülüyor; yatak kapasitesi öğrenci sayısının yaklaşık dörtte biri. Yurt sayısı ise öğrenci sayısının yaklaşık binde üçü. Yani her iki şekilde de iddiadaki oranlar verilerle örtüşmüyor. Türkiye’de üniversite öğrencilerine hizmet veren özel yurtlara ilişkin kamuya açık güvenilir bir kaynak bulamadığımızdan, bu yurtları hesaba katmadık. İddiada dile getirilen oranın bu özel yurtları da kapsama ihtimali bulunmakta, ancak böyle olsa bile öğrenci sayısı değil, yatak kapasitesi artacağından yurt/öğrenci oranı daha da artacaktır.

Sonuç olarak;

Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   17 Ekim 2017